AI kan identifiera bröstcancer lika bra som en röntgenläkare

Nyhet

Forskare har jämfört tre olika AI-algoritmers förmåga att identifiera bröstcancer från tidigare tagna mammografibilder. Den bästa algoritmen visade sig ha lika bra träffsäkerhet som en genomsnittlig röntgenläkare.

– Det här är den första oberoende jämförelsen som gjorts av flera olika AI-algoritmers träffsäkerhet. Vi kan visa hur en av de tre algoritmerna är betydligt bättre än de övriga och att den motsvarar träffsäkerheten hos en genomsnittlig röntgenläkare, säger Fredrik Strand, röntgenläkare på Bild och Funktion, Karolinska Universitetssjukhuset och forskare vid Karolinska Institutet.

Fredrik Strand, röntgenläkare och en av forskarna i gruppen bakom studierna. Foto: Martin Stenmark

Det finns flera leverantörer som utvecklar olika AI-lösningar för bland annat bildanalys i vården. I studien har forskarna jämfört förmågan hos tre av dem att hitta bröstcancer bland redan tagna mammografibilder.

Den bästa av de tre AI-algoritmerna upptäckte lika stor andel kvinnor med cancer som en genomsnittlig röntgenläkare.

– Vi gjorde studien för att få veta hur långt utvecklingen av algoritmerna har nått och om det finns någon skillnad mellan de tillgängliga systemen. Resultatet visar att den bästa algoritmen i princip är redo att användas och att det finns en betydlig skillnad mellan de olika algoritmerna, säger Fredrik Strand.

Nu går forskarna vidare

- Vi planerar nu för kliniska studier om hur AI kan användas vid mammografiscreening, en på St Görans sjukhus och en annan på Karolinska. Det blir senare i år eller i början av nästa år, berättar Fredrik Strand.

 På Karolinska Institutets hemsida kan du läsa mer om studien (följ länk). 

Fakta

I studien ingick mammografibilder från 8 805 kvinnor i åldrarna 40–74 år som genomgått bröstcancerscreening mellan år 2008 och 2015. Av dessa hade 739 kvinnor diagnostiserats med bröstcancer vid screeningtillfället eller upp till 12 månader efteråt.

Studien har gjorts av forskare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

 

Läs mer om resultaten och studier (på engelska).