Omställning till covid-19-vård

Nyhet

Karolinska Universitetssjukhuset tog emot den första patienten med misstänkt covid-19 den 20 januari 2020. Därefter kom det fler, och ännu fler, och sjukhusets verksamheter ställde snabbt om. Så här har omställningen sett ut inom intensivvården, barnsjukvården och på laboratoriet.

Covid-19 är en fortsatt del av vården under sommaren 2020, även om antalet covid-19-patienter har börjat minska. 

Kika på en tillbakablick från covid-19-arbete våren 2020:

Foto: Malin Jochumsen och Oscar Segerström