Omställning till covid-19-vård

Nyhet

Karolinska Universitetssjukhuset tog emot den första patienten med misstänkt covid-19 den 20 januari 2020. Därefter kom det fler, och ännu fler, och sjukhusets verksamheter ställde snabbt om. Så här har omställningen sett ut inom intensivvården, barnsjukvården och på laboratoriet.

Covid-19 är en fortsatt del av vården under sommaren, även om antalet covid-19-patienter har börjat minska. 

Kika på en tillbakablick från covid-19-arbete våren 2020:

28 april: Barnsjukvårdens omställning

I vanliga fall arbetar Emma Hernström som ST-läkare inom barnmedicin, men då behovet av personal är stort har hon ställt om och tar i dag hand om vuxna coronasmittade patienter inom akut- och intermediärvård.

30 april: Följ med in till intensivvården

Timme för timme, dag för dag. Teamen på intensivvården i Huddinge och Solna är beredda att ta hand om patienter med covid-19.

27 maj: Högisoleringsenheten i Huddinge

Den 20 januari tog de emot den första patienten med misstänkt coronavirus. Sedan kom det fler, och ännu fler. Idag är situationen lugnare på Högisoleringsenheten i Huddinge. Få en titt in i arbetet i Huddinge!

9 juni: Häng med in till Karolinska Universitetslaboratoriet

De har analyserat tusentals och åter tusentals misstänkta covid-19-prover. Arbetet har krävt snabb omställning och upplärning av nya medarbetare.

10 juni: GAVA-infektion ställer om

GAVA-infektion (Geriatrisk akutvårdsavdelning Infektion) är en av sjukhusets avdelningar som ställt om och i dag tar hand om covid-19-patienter. Följ med in i deras nya vardag!

Foto: Malin Jochumsen och Oscar Segerström