Immuniteten mot covid-19 sannolikt högre än tester visat

Nyhet

Nya resultat från Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset visar att många personer med mild eller asymtomatisk covid-19 uppvisar så kallad T-cellsimmunitet mot det nya coronaviruset, även om de inte testats positivt för antikroppar.

Det innebär att immuniteten i samhället sannolikt är större än vad antikroppstesterna visar, menar forskarna.

Överläkare Soo Aleman berättar att det unika med studien är att den inkluderar patienter med milda symtom, liknande förkylningssymtom men covid-19-positiva.

- Att vi har det här underlaget är tack vare att Karolinska hade uppdraget och jobbade stenhårt med att screena 3000 av dem som var hemvändare från sportlovsveckan i Alperna. Vi hittade de som var positiva och det är dem vi har kunnat följa och sett att även om de inte alltid visar på antikroppar så har de t-cellsimmunitet. Det är väldigt glädjande, säger överläkare Soo Aleman.

Annika Olsson är sjuksköterska på infektion och har ansvarat för att samla ihop forskningsproverna. Hon hade kontakt med många pcr-positiva patienter under mars som fick rapportera in sina symtom via appen Alltid Öppet.

Annika Olsson, sjuksköterska

- I april började jag kontakta dem igen och frågade om de ville lämna prover för den här studien. Jag har jobbat med forskning i många år och det har aldrig varit så lätt att rekrytera patienter. Många har varit otroligt välvilliga och väldigt få har tackat nej.

Patienterna har fått komma för kontroll och flera prover har tagits. Många av patienterna med t-cellsimmunitet hade fått negativt antikroppssvar.

- De blev besvikna och även lite rädda över att kanske bli sjuka igen, så resultatet är otroligt glädjande då det visar att de ändå har ett skydd. Även bland de närstående vi har provtagit har över 90 procent visat sig ha t-cellsimmunitet.

En längre artikel om studien finns att läsa på Karolinska Institutet.