Operationer igång i ny byggnad i Huddinge

Nyhet

På Karolinska Huddinge har nu stora delar av operation flyttat in i en helt ny byggnad. Och sedan i måndags är operationerna i full gång i de fina miljöerna med den senaste tekniken.

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har en ny byggnad för operation, intervention, röntgen och sterilteknik. Nu har operationsverksamheten flyttat in och tagit de nya lokalerna i bruk.

Håkan Björne, verksamhetscef.

- Det är fantastiskt fina lokaler på alla sätt. Vi är entusiastiska, och vi är många som sett fram emot att börja jobba i de nya miljöerna och med den nya utrustningen, säger Håkan Björne, verksamhetschef, perioperativ medicin, Karolinska Huddinge.

Även lokaler som angränsar till den nya byggnaden har byggts om med nya avdelningar för förlossning och pre- och postoperativ vård.

Flyttförberedelser

Redan tidigt i vår hade operationsverksamhetens flyttförberedelser kommit långt. Men när covid-19 blev ett faktum sköts flytten på framtiden. Nyligen, togs sedan flyttplanerna upp igen och ett intensivt arbete gick igång.

- Med flyttsamordnarnas hjälp reaktiverade vi de tidigare förberedelserna. Alla har hjälpts åt för att genomföra flytten på ett säkert och bra sätt, säger Håkan Björne.

På morgonen den 15 juni gick de första operationerna igång i nya huset på Karolinska Huddinge. Foto: Anders Bobert

Operation även i gamla lokaler

En hel del av operationsverksamheten i Huddinge flyttar till O-huset, men inte all. Både dagkirurgisk operationsverksamhet och öronoperation finns kvar i de gamla operationslokalerna i en interimslösning. Framöver kommer de sedan att flytta in i renoverade lokaler i gamla byggnaden.

Nya byggnaden, O-huset Karolinska Huddinge

  • En av landets största operationsavdelningar.
  • Samlar interventionsavdelningar för endoskopi- och röntgenledda behandlingar.
  • 23 operationssalar, med intilliggande uppdukningsrum.
  • Hybridsal med egen ingång och sluss för patienter med luftburen smitta.
  • Magnetkamera, hybridsal och datortomograf, vägg i vägg (triad av salar) med unik möjlighet att flytta patient under pågående behandling.
  • Bild och funktion finns på plats med den senaste utrustningen för diagnostisk radiologi, bl a magnetkameror, datortomografer, skelett- och lungröntgenlabb och ultraljud.
  • Sterilen i anslutning till operation och intervention är igång sedan en tid.
  • Pre- och postoperativa vården har nya moderna lokaler intill.
  • Även förlossningsvården finns nära operation.

Yta: Cirka 29 000 m2 nybyggnation och 8 000 m2 ombyggnation

Konsten