Miljöpris till medarbetare inom tema Cancer

Nyhet

Gratulationer! Maria Wolodarski, bitr överläkare får pris som årets eldsjäl och My Holgersson, miljösamordnare får hederspriset när Region Stockholm delar ut årets miljöpriser.

Maria Wolodarski, biträdande överläkare, får priset Årets eldsjäl för sitt sätt att engagera vårdpersonal i arbetet med miljö och klimat. I början av 2019 initierade hon och miljösamordnaren My Holgersson projektet Green Team. Det är ett miljöarbete i projektform där chefer har bjudits in till regelbundna möten för att diskutera, och komma igång med, aktiviteter kopplade till sjukhusets miljömål.

– Istället för att högre chefer ska besluta om aktiviteter har vi försökt föra ut det på vårdgolvet så att förslagen kommer från medarbetarna. Det har fallit väldigt väl ut, säger Maria Wolodarski.

My Holgersson, fick flest röster på miljopriset.se och tilldelas därför hederspriset. Utöver att driva projekt som Green Team har hon även på andra sätt engagerat sig för att få in miljötänket i verksamheternas dagliga arbete. Hon jobbar mycket tillsammans med chefer och miljöinformatörer, och stöttar verksamheterna.

– Allt vi gör i vården har en miljöpåverkan. Därför behöver vi hela tiden göra små, medvetna val. Undvika engångsprodukter, välja vegetariskt vid personallunchen, ta buss istället för bil till möten, säger My Holgersson.

Läs hela intervjun på Region Stockholms hemsida här.

Miljöpriset 2020: Region Stockholms Miljöpris 2020 går till Stefan Wallin, Trafikförvaltningens chef för hållbar utveckling - sedan 2018 drivs samtliga bussar på förnybara drivmedel.

På bilden ovan: My Holgersson, Stefan Wallin och Maria Wolodarski. Foto: Danish Saroee