Här är kampen mot viruset fortfarande intensiv

Nyhet

När antalet covid-patienter på Karolinska sakta minskar är det fortfarande ett högt tryck på Solnas ECMO-centrum. Hit kommer patienter från hela landet när vanlig intensivvård inte längre räcker till.

ECMO står för ExtraCorporeal Membran Oxygenering och betyder syresättning utanför kroppen. Här behandlas patienter med tillfällig svikt i lungor och/eller hjärta när all övrig intensivvårdsbehandling är uttömd.

När redaktionen besökte Karolinskas ECMO-centrum i Solna var platserna fullbelagda av covid-19-patienter. På kort tid har antalet platser utökats och en ombyggnation för ytterligare utökning med storsalslösning pågår för fullt.

- Våra patienter är väldigt många och de är alla väldigt svårt sjuka. Jag har aldrig sett något liknande faktiskt. Det är tufft, men våra medarbetare gör enastående insatser. Jag tror det är svårt att förstå vad de går igenom nu. Krislägesavtalet är enormt påfrestande, men det finns ingen annan utväg. Vi gör det här för våra patienter, säger Pär Liljebrand, omvårdnadschef.

Förberedelser för ett pass på patientsal. Varje pass varar tre till fyra timmar och innebär hög vårdtyngd. Sjuksköterskorna har lång erfarenhet av intensivvård. Nu när antalet patienter har ökat snabbt har ECMO-centrum fått låna in medarbetare från narkos- och operationsverksamhet.
På Karolinska i Solna finns Sveriges enda renodlade ECMO-centrum som tar hand om patienter i alla åldrar. Syftet med ECMO är att lungor och/eller hjärta ska få vila och läka. Blodet pumpas ut till en extern konstgjord lunga som syresätter och tar bort koldioxiden från blodet.
Medelvårdtiden för vuxna patienter (ej covid-sjuka) är 11 dygn, och nyfödda sju till åtta dygn. Covid-sjuka patienter beräknas behöva ECMO-vård i fyra till sex veckor.
Karolinska hämtar patienter i behov av ECMO från hela Sverige och även från utlandet. Det kräver mobil utrustning och förmåga att ge behandling under transport. Mobila team är i beredskap dygnet runt. I ett förråd finns kompakta maskiner byggda för transport, bland annat respirator och mobil blodgas. – Vi har ungefär 225 kilo utrustning med oss när vi åker ut, säger Pär Liljebrand.
Kommunikation till kollegorna inne på patientsal.
Patienterna kräver konstant övervakning och hålls vakna i så stor utsträckning som möjligt. Vården kräver ett starkt sjukhus då exempelvis operationer och CT-undersökning behöver kunna utföras dygnet runt.
Hittills har drygt 20 patienter med covid-19 vårdats på ECMO-centrum i Solna. Verksamheten är fortfarande under högt tryck och platserna är fullbelagda, dels på grund av det nationella uppdraget, dels på grund av de mycket långa vårdtiderna.
Ett pass på sal är avslutat. Skyddsutrustningen kan tas av för den här gången.

TEXT: LINN ALMERUD
FOTOGRAF: MALIN JOCHUMSEN