ECMO-verksamheten utökas

Nyhet

ECMO på Karolinska utvecklas och byggs ut från dagens åtta till tolv platser för att möta behovet från covid-19-patienter.

På Karolinska finns Sveriges enda renodlade ECMO-centrum. Centret har i dag åtta platser. Hittills har sex av dessa platser funnits i enkelrum och två på barnintensivavdelningen. De sex platserna flyttade den 9 juni, till en ny stor sal och i september öppnas ytterligare fyra ECMO-platser i en ny isoleringssal. De fyra nya platserna kommer främst att vikas för vård av svårt sjuka patienter med covid-19.

Lars Falk, verksamhetschef ECMO-centrum. Foto: Anna Larsson, Medicinsk bild

- Vi utökar vår kapacitet eftersom vi räknar med att vi kommer att ta emot covid-19 patienter under minst ett år framöver, säger Lars Falk, verksamhetschef vid ECMO-centrum.

Vård i stor sal gynnar patientsäkerheten när det gäller ECMO.

- De som arbetar här måste kunna ingripa inom trettio sekunder om det går ett larm – annars avlider patienten. Nu när alla befinner sig på en och samma stora yta underlättas också teamarbetet. Sjuksköterskor, läkare och fysioterapeuter kan snabbt ta kontakt med varandra, säger Lars Falk.

- Vi är förberedda på att det kommer att vara ett högt tryck i ECMO-vården även i höst och rekryterar just nu personal.

Läs mer om ECMO och se bilder infrån verksamheten