Covid-19-vård åt sköra äldre patienter

Nyhet

GAVA-infektion är en av sjukhusets avdelningar som ställt om och i dag tar hand om covid-19-patienter.

När antalet covid-19-patienter ökade på Karolinska ställde GAVA-infektion (Geriatrisk akutvårdsavdelning Infektion) snabbt om. De arbetade inledningsvis på infektion, men redan efter två veckor togs covid-19-patienter emot även på GAVA-infektion. Följ med in i deras nya vardag!