Ingrid Andersson är "Årets informationsspecialist 2020"

Nyhet

I veckan mottog Ingrid Andersson, medicinsk bibliotekarie på Karolinska i Huddinge, utmärkelsen Årets informationsspecialist 2020.

Ingrid Andersson

Grattis till utmärkelsen, hur känns det att få detta erkännande?

- Tack, det känns otroligt roligt och väldigt hedrande. Det känns särskilt roligt att mitt jobb med rapporten "Vägen till vetenskapen", som kom i höstas, uppmärksammas i motiveringen. Det är den största undersökningen av sjukvårdspersonalens informationsvanor och -behov som gjorts i Sverige och den var väldigt intressant att få vara med att skriva. Vi på hälso- och sjukvårdsbiblioteken i Region Stockholm ligger också i lite framkant inom vårt område, så det är kul att det får synas i och med priset.

Berätta om ditt arbete på Karolinska.

- Jag jobbar med att stötta medarbetarna i deras informationssökning av vetenskapligt material, så att de kan jobba evidensbaserat och patientsäkert. Det är jättespännande och väldigt utvecklande och kräver att vi håller oss á jour och försöker möta behoven från vården. Mitt jobb består av att handleda, undervisa och utföra i olika grad. Antingen lär jag ut till medarbetarna hur de kan söka själva eller så gör jag jobbet åt dem, gör ett sökuppdrag. Jag jobbar också med inköp och tekniskt tillgängliggörande av alla vetenskapliga resurser vi har, både på Karolinska, Region Stockholm och nationellt. Igår satt jag t ex i förhandlingar med tidskriften JAMA i Chicago om priserna 2021 för sjukvården i hela Sverige.

Har du några värdefulla tips till de som gör informationssökningar?

1) Snabb koll på det senaste? – Använd ett klinisk beslutsstöd! Där finns expertgranskade sammanfattningar som uppdateras ofta och du behöver inte kunna värdera statistik eller studiedesign själv; det är gjort. Bokmärk denna sida så har du lätt till bra koll: https://biblioteken.sll.se/hitta-evidens-snabbt

2) Söka i databas?
- Använd Svensk MeSH, den är guld! Skriv in ett svenskt ord och få koll på användbara engelska sökord att använda.
- Ha en plan! Tänk igenom vad du är ute efter ordentligt först och skriv ner - så du har koll och kan revidera strategin om sökningen inte blir bra.

3) Svårt att söka eller ingen tid? Tag hjälp av oss, dina alldeles egna informationsspecialister! Vi finns här för er! Du kan skicka ett sökuppdrag - litet som stort - direkt via vårt formulär på vår webb: https://biblioteken.sll.se