Fördelar med bukläge

Nyhet

Under coronapandemin har Karolinskas fysioterapeuter lärt ut hur man lägger covid-19-patienter på IVA i bukläge. Här berättar de hur de har gått till väga och om fördelarna med bukläge.