Caroline Nordenvall får Mag-Tarmfondens huvudstipendium

Nyhet

När Mag-Tarmfonden delade ut årets stipendier till forskning om mag-tarmsjukdomar gick huvudstipendiet på 500 000 kronor till läkaren och Karolinskamedarbetaren Caroline Nordenvall.

Hennes projekt undersöker kirurgisk behandling vid den inflammatoriska sjukdomen ulcerös kolit.

Caroline Nordenvall

– Jag är mycket hedrad och glad över att få ta emot Mag-Tarmfondens stipendium för studier av patienter med ulcerös kolit. Dessa patienter kan behöva få sin tjocktarm bortopererad som en del av deras behandling. Stipendiet kommer att används för ett forskningssamarbete mellan centra i England och Sverige som syftar till att undersöka hur patienter upplever olika varianter av sammankoppling av tarmen, alternativt att bära stomi, efter det att deras tjocktarm opererats bort, säger Caroline.

Studien kommer även att undersöka hur patienterna mår efter sin operation.

– Vi kommer genom projektet att kunna besvara kliniska frågeställningar som inte tidigare har adresserats. Resultaten kommer kunna ha stor inverkan på den framtida vården av patienter med inflammatorisk tarmsjukdom.