Telefonlinje för närstående till patienter på IVA

Nyhet

Har du en närstående som vårdas på intesivvårdsavdelning på Karolinska? Då kan du ringa närståendelinjen som bemannas av ett team med kuratorer.

För närvarande är det ett stort tryck på vården. Det är också besöksförbud på sjukhuset. Det stora vårdbehovet gör att vårdpersonalen har svårt att hinna med samtal från närstående till patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning (IVA). Men för att möta närståendes behov av information och kontakt har Karolinska öppnat en särskild närståendelinje för intensivvårdsavdelning.

Telefonlinjen eller "intensivvårdens närståendemottagning", som den också kallas, bemannas av kuratorer som svarar på frågor, ger stöd, information om hur vården fungerar och möter oro. De kan dock inte, av sekretesskäl, svara på medicinska frågor rörande ens närstående.

- Det här är en svår situation för närstående, men vi hoppas att samtalen med våra kunniga kuratorer som jobbar nära intensivvården kan vara till hjälp, säger Erika Widmark, Verksamhetschef.

Kuratorerna ringer även upp närstående till nya patienter på Karolinskas intensivvårdsavdelningar i Huddinge och Solna för att ge information och stöd.

Telefonlinje för närstående till patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning är öppen:

Närståendelinjen (intensivvård) Huddinge: 08- 585 820 00, klockan 9-21 alla dagar

Närståendelinjen (intensivvård) Solna: 08- 517 728 60, klockan 8-21 vardagar och 9-21 helg.

Det går också att nå Närståendelinjen via växeln på Karolinska: 08- 585 800 00 eller 08-517 700 00.

Språken är svenska och engelska.

Bakgrund

Det är nu ett stort tryck på vården med många patienter som vårdas för covid-19, inte minst inom intensivvården, (IVA). Det gör att man som närstående har svårare än vanligt att få direktkontakt med vården.

Sedan den 12 mars är det besöksförbud på sjukhuset. Här finns mer information om generellt besöksförbud (länk).