Stor studie om coronavirusets spridning

Nyhet

Nu startar en stor studie som ska undersöka hur spritt coronaviruset är bland personal och patienter i Region Stockholm. Studien drivs från Karolinska och ska testa personer som inte uppvisar symptom.

- Vi har idag väldigt lite data på hur många som kan vara smittsamma och hur många som har haft viruset. Det är också av betydelse att förstå om det har spritt sig eller inte inom vården så vi kan förhindra liknande utbrott i framtiden, säger Joakim Dillner, professor och en av initiativtagarna till studien

Erbjudande om provtagning kommer att ges till patienter och personal i tjänst vid alla sjukhus i Stockholms län och även innefatta personal och brukare vid äldreboenden.  Chefer kommer att kontaktas i god tid innan det är dags för personal i deras verksamheter att provtas. Deltagarna ska vid provtillfället inte ha en misstänkt eller konstaterad covid-19.

Uppskattningsvis beräknas mellan 10 000 och 40 000 personer komma att delta.

Joakim Dillner, professor

- Alla som är på jobbet kan bli tillfrågade om att delta. Hittills har alla som vi har kontaktat vid de andra sjukhusen i länet och de som servar äldreboenden varit positiva och entusiastiska till att delta, säger Joakim Dillner.

Studien ska fungera som en kunskapsbas för att bättre förstå hur infektionen sprids inom vård och omsorg och även vara ett underlag för planeringen av den fortsatta vården.

Provtagningarna startar nu och beräknas pågår i två veckor. Resultat kommer att kunna läsas av kontinuerligt allt eftersom provsvaren blir klara.

- Vi kommer att få väldigt värdefull kunskap om det är så att vi har personal på plats som är positiv och smittsam eller om patienterna har fått smitta på sjukhuset. Vi kommer kunna lära oss mycket, för spridning på sjukhuset är såklart något vi verkligen vill undvika, säger Joakim Dillner.