Omställningen av vården

Nyhet

Under den pågående pandemin har många medarbetare på Karolinska fått ställa om från sina ordinarie arbetsuppgifter. På Astrid Lindgrens Barnsjukhus har drygt 200 medarbetare ställt om till att arbeta med covid-19-patienter, både inom andra vårdavdelningar och intensivvård.

- Omställningen har fungerat bra och vi är väldigt stolta över det. Alla som har ställt om har dessutom gjort det frivilligt. Som chef finns det ju möjlighet att beordra, men det har inte behövts, berättar Ulrika Holmén, operativ chef Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Där har både sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, medicinska sekreterare och omvårdnadschefer lånats ut till andra vårdavdelningar och intensivvård där det finns covid-19-patienter.

- Vi gjorde tidigt en stor inventering av vår personal där vi undersökte vilken erfarenhet som fanns av vuxenvård och intensivvård. Vi har också flera sjuksköterskor som har gått intensivvårdsutbildningen på tre dagar.

Samordnad omställning

Ulrika Holmén tror att en framgångsfaktor för omställningsarbetet har varit att det har gjorts centraliserat och samordnats via en arbetsgrupp som också har haft möten med verksamhetscheferna varje dag.

- Vi har jobbat tillsammans med Resurscentrum och vi har stämt av med verksamhetscheferna varje dag för att kunna ha kontroll. Sedan har det funnits en viss oro för hur vi ska klara av den egna vården, men det har fungerat bra eftersom vi har dragit ner så pass mycket, säger Ulrika Holmén.

Text: Linn Almerud, Foto: Malin Jochumsen

Fakta omställning på Tema Barn

På Astrid Lindgrens Barnsjukhus har alla medarbetare som ställt om lånats ut till andra vårdavdelningar och intensivvård där det finns covid-19-patienter.

Drygt 200 medarbetare har lånats ut vilket utgör 10 procent av medarbetarna inom temat.

Den enda omfallsavdelningen inom Tema Barn är ECMO som har öppnat upp fler platser och samarbetar med Barn PMI kring bemanning.