Utökad provtagningskapacitet med anledning av coronaviruset

Nyhet

Tidigare i mars månad fanns en särskild utökad provtagningsverksamhet på Karolinska Huddinge. Den var då öppen för de patienter som fått en tid för provtagning, efter att först varit i kontakt med 1177.

Texten uppdaterad 1 april: Provtagningsverksamheten sker nu under andra former.

Tidigare nyhet från den 3 mars: 

De patienter som hänvisas till Karolinska Huddinge för provtagning har efter kontakt med 1177 bedömts aktuella för provtagning.

Tillfälligt tält på Karolinska Huddinges område ger utökad kapacitet för provtagning. All bedömning om provtagning för nya coronaviruset görs via 1177.

Provtagningen sker i ett nyöppnat tält på sjukhusområdet i Huddinge. Den öppna tältlösningen och särskilda rutiner gör att provtagningen går snabbt och smidigt. Här tar vårdpersonalen emot patienter som fått en tid för provtagning och själva kan ta sig till sjukhuset.

Det provisoriska tältet är utan tak och har god ventilation för att minska risken för smittspridning. Skynken finns upphängda för att ge möjlighet till integritet i samband med provtagningen.

Provtagning i hemmet med mobila team

Sedan i slutet av förra veckan finns även möjlighet till provtagning i hemmet. Det innebär att mobila team med vårdpersonal från Karolinska åker hem till de patienter, som efter kontakt med 1177, bedömts vara i behov av provtagning för nya coronaviruset i hemmet. Syftet med de mobila teamen är att underlätta för de som kan ha svårt att ta sig till provtagning, för äldre och för barnfamiljer samt även minska risken för smittspridning.

Mer information