En ny öron, näsa och halsenhet har öppnat

Nyhet

Karolinska har öppnat en ny öron-, näsa- och halsenhet (ÖNH) med mottagning och dagkirurgi på Danderyds sjukhus. Den nya ÖNH-enheten öppnade 2 mars och redan nu, i första veckan, är ett 60-tal patienter inbokade.

Mottagningen, som enbart tar emot patienter med remiss, beräknas ta emot cirka 11 000 patientbesök och genomföra runt 3 000 operationer årligen. Enheten kombinerar dessutom specialistvården med utbildning av nya specialistläkare, husläkare och sjuksköterskor i ÖNH-sjukvård.

- Den nya enheten blir ett välkommet tillskott av ÖNH-vård i norra delen av regionen, och ger ökad möjlighet för närliggande vårdcentraler och närakuter att remittera till subakuta specialistbedömningar, säger Alexander Ahlberg, tf. Verksamhetschef för  ÖNH och Hörsel och balans.

Viktigt utbildningsuppdrag

I Karolinska Universitetssjukhusets utbildningsuppdrag ingår att möta regionens behov av specialistläkare inom ÖNH. Genom den nya enheten erbjuder Karolinska en fullvärdig ST-utbildning där även basal ÖNH-vård inkluderas. Planen är att de första ST-läkarna påbörjar sina placeringar på den nya enheten före sommaren.

- Det här är ett viktigt och spännande steg i utvecklingen av nätverkssjukvården inom region Stockholm, där vi i samarbete med Danderyds Sjukhus, säkrar den framtida kompetensförsörjningen av ÖNH-specialister i regionen säger Alexander Ahlberg.

  • På fotot ovan: Rania Khoury, undersköterska och Anna-Maria Svensson, vårdenhetschef tar tillsammans med sina kolleger emot på den nya enheten. (Foto: Malin Wendt)

Bakgrund

I augusti 2019 beslutade Hälso och sjukvårdsförvaltningen i region Stockholm att ge Karolinska Universitetssjuklhuset uppdraget att öppna en ny enhet inom öron-, näsa- och hals med mottagning och dagkirurgi.

I och med att den nya akutvårdsbyggnaden blev klar vid Danderyds Sjukhus fanns tillgängliga lokaler i huvudbyggnaden och ett samarbete med Danderyd inleddes på ett tidigt stadium. En del i samarbetet har resulterat i nya gemensamma arbetssätt då anestesin och pre/postop-verksamheten i den nya enheten bemannas av Danderyds Sjukhus.

Ett syfte med omstruktureringen av sjukvården i regionen är att föra specialistvården närmare patienten och den nya enheten är ett tillskott av ÖNH-vård i den norra delen av regionen.