Information till dig som behöver uppsöka akutmottagning

Nyhet

För att minska risken för smittspridning separeras patienter med symptom som kan vara orsakade av coronavirus från andra patienter på akutmottagningen. Antalet medföljande anhöriga begränsas också vid akutbesök av samma anledning.

Patienter som kommer in akut till Karolinska Universitetssjukhuset med symtom, som kan vara orsakade av coronavirus, separeras från andra patienter på akutmottagningen för att minska risken för smittspridning. Detta gäller både vuxna och barn. Antalet medföljande anhöriga begränsas också vid akutbesök av samma anledning.

Om en patient med misstänkt coronavirusinfektion behöver läggas in, sker det i möjligaste mån i enkelrum. Prov tas så snart som möjligt för att se om patienten har infektion eller inte.

Sedan torsdagen den 12 mars finns ett generellt besöksförbud på sjukhusets samtliga vårdavdelningar i Solna och Huddinge för att minska risken för smittspridning. Det införs också begränsningar för närstående att medverka vid mottagningsbesök, undersökningar och öppenvårdsbehandlingar.

Även tolkar berörs av besöksförbudet och telefontolkning kommer att bokas in vid behov.