Tips om förbrukningsmaterial

Nyhet

Karolinska har förstärkt rutiner och samordning av material och läkemedelsförsörjning. Om du har tips om förbrukningsmaterial, går det bra att mejla.

För närvarande får vi  ett stort antal tips från medarbetare, allmänhet eller organisationer gällande förbrukningsmaterial. Om du har tips, hör gärna av dig via mejl:

tips_forbrukningsmaterial_karolinska.karolinska@sll.se

Tack alla!