Bild och Funktion flyttar till nya lokaler i Huddinge

Nyhet

Från måndag den 16 mars finns större delen av Bild och Funktions verksamhet, som interventionell angiografi, datortomografi, ultraljud och diagnostisk röntgen, i nya lokaler i O-huset, Huddinge. En del verksamhet kommer fortsatt vara kvar i C-huset.

Den nya avdelningen för diagnostisk radiologi har modern utrustning som bidrar till bättre bildkvalitet, lägre stråldoser, ökad patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö. Här finns bland annat magnetkameror, datortomografer, skelett- och lungröntgenlabb och ultraljud.

I O-huset finns även en sammanlänkad triad av salar där magnetkamera, hybridsal och datortomograf ligger vägg i vägg med möjlighet att flytta en patient under pågående behandling, något som är unikt för Norden.

Information till patienter

Innan din undersökning ska du anmäla din ankomst i centralkassan. Det finns två centralkassor i Huddinge, vid huvudentrén på plan 5 och vid R2-entrén på plan 4.

Var uppmärksam på internadressen i din kallelse. Bild och Funktions verksamheter finns på flera olika adresser.

Verksamheter som samlas i O-huset och B42:

  • Diagnostisk röntgen
  • Datortomografi (DT)
  • Ultraljud
  • Genomlysning
  • Interventionell angiografi
  • UL och DT/MR

Magnetkamera (MR) finns både i O-huset och C-huset

Magnetkameran kommer finnas på två ställen, i O-huset på plan 4 och i C-huset på plan 3.

Bild och Funktions flytt speglas på Instagram

Under den gångna veckan har Bild och Funktion visat sina flyttförberedelser via sjukhusets instagramkonto. De har tagit farväl av sina gamla lokaler och transporterat flyttmaterial i korridorerna med siktet inställt mot sina nya lokaler. Följ deras flytt på Instagram! 

Karolinska och framtidens vård, forskning och utbildning

Karolinska har i uppdrag att vara Region Stockholms universitetssjukhus med särskilt ansvar för specialiserad och högspecialiserad sjukvård. Karolinska tar även emot patienter från andra delar av landet och från andra länder.

Uppdraget innebär också ett huvudansvar för Regionens forskning och utbildning av studenter tillsammans med Karolinska Institutet och andra högskolor och universitet. Genom nytänkande, innovation och samverkan med flera andra aktörer arbetar vi för att vara ledande och internationellt framstående inom sjukvård, forskning och utbildning.

Mer information om satsningarna i Huddinge hittar du på sidan Karolinska Huddinge - klara för nya Karolinska