Gemensam upphandling kring hotell gynnsam för patienter och för Sveriges regioner

Nyhet

Bättre priser på hotellnätter för Karolinskas patienter. Det är resultatet av en upphandling ledd av Karolinska Universitetssjukhuset som nu är klar.

Samtliga regioner i landet, utom närliggande Uppsala, har genom fullmakt deltagit i en upphandling om hotell för patienter som får vård på Karolinska Universitetssjukhuset.

Totalt reste över 22 000 patienter från andra regioner till Stockholm förra året för att få vård på Karolinska. Det handlar både om slutenvård, när patienten är inlagd, och öppenvård, utan inläggning, till en omfattning om ca 53 000 vårdtillfällen.

Anledningen till att patienter från andra regioner får vård på Karolinska i stället för i sin hemregion är att viss högspecialiserad vård, det vill säga vissa behandlingar eller operationer, utförs på Karolinska. Patienterna remitteras av sitt hemsjukhus, eller väljer själv öppenvård på Karolinska. Det kan bland annat röra sig om cytostatikabehandlingar som utförs på Karolinska under flera dagar i följd, eller förberedelser inför kommande njurtransplantation, vilket inte kräver att patienten läggs in.

Underlättar bokning

Den nyligen avslutade hotellupphandlingen ger dels bättre hotellpriser för regionerna, och dels underlättas bokningen:

- Vi har lyckats göra en upphandling som spar tid och pengar för alla regioner i Sverige. Alla har fått möjligheten att vara med och resultatet visar att vi blir en starkare köpare ihop, säger Marika Ålander, handläggare på enheten för utomlänsvård.

I avtalet ingår även att de patienter som fastar inför provtagning får med sig en frukostpåse från hotellet att äta efter provtagningen, liksom möjligheten att avboka utan kostnad fram till klockan 16 samma dag, allt enligt önskemål från vår verksamhet och våra patienter.

Bra för regionerna

Idén att göra en samlad hotellupphandling, ledd av Karolinska, kom från Marika Ålander som fick stöd och hjälp av Anna Lundmark Szymczak, upphandlare på Karolinskas inköpsavdelning:

- Många säger ofta att regionerna har svårt att samarbeta sinsemellan, att alla vill göra på sitt sätt. Men nu har vi, tack vare ett gediget arbete, fått ett avtal som blir bättre för alla regioner, och inte minst för patienterna, säger hon.

Responsen från regionerna på det första mejlet med frågan om de ville delta i en gemensam upphandling blev minst sagt bra:

- Ja, den blev otroligt bra, och många har berättat om hur man har lagt mycket tid och pengar under många år på grund av att det inte har funnits något avtal, säger Anna Lundmark Szymczak och tillägger:

- Att även själva hotellbokningen underlättas för patienter och regioner känns väldigt bra.

Regionerna har olika sätt att boka resor och hotell på, i vissa regioner får patienterna boka själva, medan en servicetjänst hjälper till i andra regioner. Med den nya upphandlingen underlättas hotellbokningarna för alla inblandade, eftersom ett gemensamt avtal nu finns. Men det är vården som avgör om hotell ska nyttjas.

Sedan tidigare finns det möjligheter för barn och dess familjer att bo på Ronald McDonald vid Karolinska Huddinge samt familjevåningen på Karolinska Solna.

Text: Carin Tellström, Foto: Catarina Thepper

Exempel på när hotell behövs för vårdbesök:

  • Operation ska göras så tidigt på dagen att patienten inte hinner resa från sin hemregion på morgonen och behöver då bo på hotell nära Karolinska inför sin operation.
  • Öppenvårdsbesöket är så ansträngande för patienten, enligt medicinsk bedömning, att de inte klarar en hemresa samma dag utan behöver avsluta besöket med en natt på hotell.
  • Patienten är i behov av öppenvård som görs över flera sammanhängande dagar, det blir olämpligt för patienten att åka hem mellan varje besök.

De upphandlade hotellen är:

Det är alltid vården som avgör om hotell ska användas.

Hotell enligt avtal, i Huddinge:

Följande finns i Solna:

Hotellen är rangordnade, dvs om det är fullbokat på nr 1 kan nr 2 användas och är även det fullt används nr 3:

  1. Elite Palace Hotel, Stockholm, info.palace@elite.se
  2. Elite Hotel Carolina Tower, Stockholm, info.carolinatower@elite.se
  3. Best Western Plus Time Hotel, Stockholm, reservations@timehotel.se