Karolinska Huddinge i nytt stabsläge pga återkommande nätverksproblem

Nyhet

Under torsdagen drabbades Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge av ett omfattande nätverksproblem som påverkade större delen av sjukhuset och Stabsläge infördes. Verksamheten gick tillbaka i normalt läge klockan 18.00.

Nätverksproblemet som vi trodde var åtgärdat har återigen uppstått och verksamheten i Huddinge går upp i Stabsläge från kl 11.30 idag fredag. De reservrutiner som infördes i går gäller även idag.

Vissa ambulanstransporter som i normala fall går till Huddinge styrs om till andra vårdgivare i Region Stockholm. Det innebär också att vissa operationer precis som igår vid behov flyttas till Karolinska Solna som inte är påverkat av nätverksproblemen säger Torbjörn Söderström chefläkare Karolinska.

Som invånare är det alltid bäst att kontakta 1177 om man har frågor kring sin egen vård. Är det ett livshotande tillstånd gäller som alltid att kontakta 112.

Felsökning pågår, men det finns i nuläget ingen prognos för när problemet kan vara åtgärdat.

Ett så kallat stabsläge upprättas för att hålla sig underrättad om läget, följa händelseutvecklingen och vidta nödvändiga åtgärder.