God beredskap för nya coronaviruset på Karolinska Huddinge

Nyhet

I dag höll Karolinska Huddinge informationsträff för media kring läget gällande det nya coronaviruset. Totalt sex personer i regionen har testats för viruset, alla på Karolinska Huddinge, men ingen var smittad. Enligt verksamhetschef Lena Dillner är beredskapen i Stockholm god, och situationen med virusutbrottet långt ifrån unik.

Som vanligt är det 1177 som gäller för den som är i behov av vård eller har symptom liknande dem för nya coronaviruset. Det är viktigt att den som har symptom inte åker direkt till en sjukvårdsmottagning. Vid livshotande tillstånd gäller 112.

Under fredagens informationsträff för media, som hölls vid högriskenheten på Karolinska Huddinge klockan 13, redogjorde regionens chefläkare Elda Sparrelid för beredskapen. Så här långt har totalt sex personer i regionen testats för viruset, men konstaterats vara fria från smitta.

Upptäckten av det nya coronaviruset för en månad sedan sammanfaller med att många svenskar just nu får vanlig säsongsinfluensa, vilket kan vara en förklaring.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson gick under fredagsförmiddagen ut med en begäran till regeringen om att klassa viruset som allmänfarligt och samhällsfarligt, dock med låg risk för ett stort utbrott i Europa. Anledningen är inte att myndigheten ser situationen som allvarligare än tidigare, utan för att hålla en god beredskap.

Infektionsspecialister höjer beredskapen

På Karolinska Huddinge finns högisoleringsenheten, med infektionsspecialister som nu har höjt beredskapen och aktiverat de rutiner som finns vid virusutbrott liknande det för nya coronaviruset. Lena Dillner är verksamhetschef för Tema Infektion och inflammation och konstaterar:

 

- Det är inget unikt för oss att vi får smittor att förbereda oss för. Vi har tidigare haft mersviruset i omlopp, också det ett coronavirus, men där det också hittills bara har funnits misstänkta fall. Vi har kontinuerligt en beredskap för att testa för högsmittsam agens, säger hon.

Beredskapen i Huddinge består dels av välutbildad personal, högisoleringsrum och skyddsutrustning.

- Vi samarbetar tätt med Smittskydd Stockholm, 1177 och ambulanserna för att personer som varit i det aktuella området i Kina, och har symptom eller har insjuknat, eller på annat sätt haft kontakt med personer som har varit i provinsen, styrs till oss i Huddinge, säger Lena Dillner och fortsätter:

- Finns det såna kopplingar och sjukdomsbilder har vi tagit in dem för provtagning och isolerat dem så länge provet tar att analysera, vilket är 4-5 timmar. Alla som vi hittills har tagit prov på har haft en tydlig koppling till den aktuella provinsen i Kina, säger hon.

Hur ser samarbetet ut med andra sjukhus i landet?

- Vi ansvar bara för de regionala delarna, genom att Karolinska har den regionala beredskapen för högsmittsamma patienter. Däremot hanterar Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap de delarna, tillsammans med Smittskydd Stockholm.

Finns det beredskap även på övriga sjukhus i regionen om Stockholm får ett stort utbrott?

- Ja, det gör det, och då får Smittskydd Stockholm i så fall samordna det tillsammans med regionen, säger Lena Dillner.

Infektionsläkaren Hedvid Glans, med ansvar för högisoleringsenheten i Huddinge, förklarar hur ett mottagande skulle kunna se ut vid ett eventuellt virusutbrott i Stockholm:

- Om vi skulle få in en familj på sex smittade personer skulle vi försöka fördela dem i ett till flera rum, beroende på hur sjuka de är. Är de mindre sjuka och med små barn finns det en poäng med att samvårda dem i samma rum. Skulle någon behöva intensivvård eller har syrgasbehov så behövs enskilda rum, säger hon.

Enheten övar ofta, och har god erfarenhet och bra rutiner, även från skarpa lägen i att använda utrustningen och bemanna på rätt sätt.

- Vi har skissat på olika scenarier, allt från små till stora volymer av smittade, och hur vi skulle lösa det på ett bra sätt, säger Hedvig Glans.

De läkemedel som kan ges till smittade personer är främst för symptomatisk behandling, som exempelvis febernedsättande.

- Det finns även pågående diskussioner om olika antivirala behandlingar. I Kina behandlar man just nu smittade med olika antivirala läkemedel. Vissa av dessa läkemedel har vi hemma, men än så länge har vi inte sett någon utvärdering av effekten. Vi följer resultaten noga, säger Hedvig Glans.

Under fredagen rapporterade Folkhälsomyndigheten om ett bekräftat fall av det nya coronaviruset i Jönköping. Region Jönköpings län har följt de riktlinjer som finns när det gäller misstänkt smitta och kvinnan är för närvarande isolerad på infektionskliniken. Kvinnan fick symtom i form av hosta och hon är inte allvarligt sjuk.

– Det är viktigt att komma ihåg att enstaka fall inte är samma sak som att vi har en smittspridning i Sverige. Den risken bedömer vi för närvarande som mycket låg utifrån erfarenheter från andra länder. Hälso- och sjukvården har rutiner för att ta hand om fall som detta på ett bra och säkert sätt, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Text: Carin Tellström 

Foto: Marcus Hagström 

Fakta högisoleringsenheten

Högisoleringsenheten vid Karolinska Huddinge är den enhet i Sverige som tagit emot flest misstänkta fall av högsmittsamma patienter (från 2015, 14 patienter med misstänkt Ebola samt >60 fall av misstänkt MERS-coronavirus).

Personalen utbildas regelbundet och årligen genomförs övningar som inkluderar alla berörda verksamheter (Funktion Akut, PMI, laboratorier etc) vid Karolinska Huddinge. Högisoleringsenheten ansvarar för förbrukningsmaterial, personlig skyddsutrustning (olika typer av dräkter) och för rumsknuten utrustning.