Hemsjukvård med snabba insatser höjer livskvaliteten för barnpatienter

Nyhet

950 nya öppenvårdstillfällen blir resultatet när SABH-mobilen rullar igång ett nytt arbetssätt och erbjuder enklare hemsjukvård för Karolinskas barnpatienter. Tanken är att ge lättare sjuka barn möjligheten att vårdas hemma.

Snabbare insatser och snabbare beslut ska höja livskvaliteten för lättare sjuka barn tack vare det nya uppdraget som SABH, Sjukhusansluten avancerad barnsjukvård i hemmet, har fått för 2020.

Det nya arbetssättet handlar om att vårda fler patienter i hemmet, ett komplement till den befintliga dygnet-runt-hemsjukvården.

- Det här kommer att gälla alla barn som därmed kan få komma hem tidigare från vårdavdelningen, akuten, eller slippa åka in till sjukhuset alls, säger Jessica Widegren, omvårdnadschef inom barn.

Tanken är också att ha ett snabbare flöde, där det ska räcka med ett snabbt samtal och beslut för att kunna ge barnpatienterna möjlighet att få lättare vård hemma.

Vilket innebär att arbetssättet inte vänder sig till allvarligt sjuka patienter som kräver dygnet runt vård.

- Vi kan utföra punktinsatser vilket kan höja livskvalité för patienterna genom att de kan få vara kvar i hemmet. Något som samtidigt gynnar fler öppna vårdplatser på avdelningarna, säger Jessica Widegren.

Verksamhetens nya uppdrag för 2020 är att kunna utföra totalt 950 öppenvårdstillfällen.

Text och foto: Carin Tellström 

Fakta hemsjukvård

SABH-mobilen är en del av sjukhusansluten avancerad barnsjukvård i hemmet, som i sin tur är en del av Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

I SABH-mobilen vårdas barn mellan 0-18 år med olika tillstånd. Vanliga orsaker är behov av antibiotikainjektioner, ljusbehandling av nyföddhetsgulsot eller inhalationer och sondmatning i samband med RS-infektioner.

SABH-mobilen bemannas ab barnsjuksköterskor och barnsköterskor/undersköterskor. En barnläkare finns knuten till teamet. Samtliga har lång erfarenhet av att arbete med sjuka barn i hemmet.