Fortsatt stabsläge men stegvis återgång mot normal verksamhet i Huddinge

Nyhet

Under lördagen har IT-störningarna minskat på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Detta, tillsammans med vidtagna åtgärder möjliggör en successiv ökning av vårdproduktionen på sjukhuset.

Karolinska i Huddinge fick i torsdags störningar i sitt nätverk, vilket bland annat ledde till svårigheter att nå journaler och sjukhuset försattes i stabsläge, vilket fortsatt gäller.

IT-störningarna har minskat och ett arbete för att säkerställa en fungerande IT-miljö pågår. Detta, tillsammans med förtydligade rutiner kring användning av manuella arbetssätt, gör att sjukhuset succesivt kan öka sin produktion under det kommande dygnet. Bland annat kommer antalet operationer att öka.

- Med de åtgärder som vi vidtagit och att vi nu sett en ökad stabilitet i IT-miljön bedömer vi att vi kan operera fler patienter och öka vår vårdproduktion. Huddinge är dock fortsatt i stabsläge för att vi ska kunna följa utvecklingen och trygga patientsäkerheten, säger Torbjörn Söderström, chefläkare för Karolinska Universitetssjukhuset.

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har inte påverkats av störningarna i nätverket.