Annika Tibell ny Forsknings- och Utbildningsdirektör på Karolinska

Nyhet

Den 1 februari 2020 tillträder Annika Tibell som Forsknings- och Utbildningsdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset. Hon behåller rollen som biträdande sjukhusdirektör.

-Vårt forsknings- och utbildningsuppdrag är otroligt viktigt för såväl utvecklingen av Karolinskas verksamhet som att tillsammans med Karolinska Institutet bidra till regionens målsättning att tillhöra topp fem inom life science i Europa. Därför känns det väldigt betryggande att Annika, med sin gedigna kompetens, erfarenhet och höga anseende, nu tar ansvaret för att driva och vidareutveckla sjukhusets arbete inom detta område, säger Björn Zoéga, sjukhusdirektör.

Brinner för FoU-frågor 

Annika Tibell är adjungerad professor i medicinsk etik och har arbetat i olika positioner inom Karolinska i över 30 år. Sedan 2017 har hon varit biträdande sjukhusdirektör och under perioden oktober 2018 till mars 2019 var hon tillförordnad sjukhusdirektör.

-Jag brinner för FoU-frågorna och får nu möjligheten att komma in i en utmanande och viktig period. Vi har ett förändrat vårdinnehåll, en ansträngd ekonomisk situation och delar den utmaning som hela sjukvården har när det gäller framtida kompetensförsörjning. Inom staben ska vi verka för att förbättra Karolinskas förutsättningar för FoU och stödja det arbete som sker i verksamheterna. En framgångsfaktor är att vi arbetar nära Karolinska Institutet och är väl avstämda såväl i det dagliga arbetet som om kritiska framtidsfrågor, säger Annika.

Exempel på fokusområden

-I det nya vårdlandskapet handlar det bland annat om att säkra patientunderlag för forskning, utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt vidareutbildning. Här finns det goda möjligheter att samarbeta mellan våra sajter Solna och Huddinge. Ett annat prioriterat område är att öka antalet kliniska studier. Då kommer allt fler medarbetare att möta studiepatienter. De flesta möter redan våra många studentgrupper, konstaterar Annika och sammanfattar.

-Min vision är att alla medarbetare på vårt universitetssjukhus, var och en i sin position, ska känna en stolthet för, delaktighet i och ett ansvar för FoU-frågorna.

Magnus Nordenskjöld, tidigare tf FoU-direktör, lämnade sin tjänst i samband med pensionering. 

Fakta Annika Tibell

Under åren 1987-2012 hade Annika olika roller på den transplantationskirurgiska kliniken, den senare halvan av perioden som verksamhetschef. Kliniskt arbete varvades med forskartjänster och studierna inkluderade såväl laboratorieforskning som djurexperimentell och klinisk forskning med såväl kvantitativ som kvalitativ metodik.

Under perioden 2000-2004 var Annika ledamot i forskningsrådet vid Huddinge Universitetssjukhus och från fusionen av Huddinge och Solna 2004 fram till 2007 ledde hon det gemensamma forskningsrådet vid Karolinska Universitetssjukhuset. Sedan hösten 2019 är hon åter ledamot i sjukhusets FoU-kommitté.