Öppenvård har öppnat på Gävlegatan 55

Nyhet

Nu har en del av Karolinskas öppenvårdsmottagningar flyttat in i nyrenoverade lokaler på Gävlegatan 55. Här finns bland annat Bröstcentrum Solna och en bemannad information och kassa.

Måndag den 28 oktober kom de första patienterna till Gävlegatan 55, Solna. Här finns nu öppenvårdsmottagningar för Bröstcentrum med mammografi, Plastikkirurgi och Kraniofaciala och ansiktssjukdomar.

Läs din kallese för rätt adress till den verksamhet du ska besöka.

I entrén vid Gävlegatan 55 finns utöver en bemannad information och kassa, självincheckningsautomater där patienterna kan registrera sin ankomst.

Mammografi Bröstcentrum Solna räknar med ett par hundra besök per dag av patienter som ska till mammografiscreening. Byggnaden har entréer på flera adresser och entrén för screeningen är Framstegsgatan 14. Viss mammografiscreening finns också på Visonsgatan 52.

Skyway mellan nyrenoverade byggnaden Gävlegatan 55 och nya sjukhusbyggnaden Solna

I den nyrenoverade byggnaden finns även de flesta Hälsoprofessionerna samt Medicinsk Bild. Hit ska också fyra vårdavdelningar flytta: Infektion och Lungmedicin, Gastro och Endokrin, BB eftervård samt Rekonstruktiv plastikkirurgi.

Byggnaden som är nyrenoverad är en del i förändringar på Solna sjukhusområde och är sammanlänkad med nya sjukhusbyggnaden med skyways.

Gamla sjukhusbyggnaden

En del öppenvård har i samband med öppnandet av Gävlegatan 55 flyttat från gamla sjukhusbyggnaden i Solna. I den gamla byggnaden med adress Karolinska Vägen 22 pågår fortsatt viss vårdverksamhet, men den bemannade informationsdisken har nu stängt där.  Här finns kort nyhet om gamla byggnaden på Karolinska vägen 22.

Läs mer

Foto: Carin Tellström