Sista pusselbiten för slutenvården i Solna invigd

Nyhet

Med bandklippning, tal och en rundvisning i de ombyggda lokalerna invigdes byggnaden Gävlegatan 55 i Solna under fredagseftermiddagen.

Nu planeras för fullt den sista inflyttningen i Solna, då den slutliga biten i flyttpusslet kommer på plats. Invigningen av Gävlegatan 55, som hölls under fredagseftermiddagen, innebär med andra ord att förändringarna på Solnasajten, som startade för mer än tio år sedan, snart är i mål.

Cirka 60 personer deltog under invigningen som skedde på den stora trappan till huvudingången av Gävlegatan 55. Sjukhusdirektör Björn Zoëga inledde och sa:

- Vi har fått fina nya lokaler under flera år här i Solna, och det är extra roligt att kunna återanvända vissa av de gamla lokalerna, som den byggnad vi ska inviga här i dag, sa Björn Zoëga och fortsatte:

- Vi är också glada över att regionen satsar så stort på bättre lokaler för våra patienter, och bättre lokaler för vår personal.

Även chefen för Tema Inflammation och Infektion, Ylva Pernow, invigningstalade:

- Nu får vi helt nya möjligheter att öppna fler vårdplatser. I poch med att de avdelningar som flyttar in här flyttar från den nya sjukhusbyggnaden här bredvid, så ger det möjlighet att gruppera om våra henheter så vi får bättre vårdlogiska samband. Vilket i sin tur betyder att vi kan öppna fler vårdplatser på Hjärta Kärl, inom Trauma och förbättra cancervården. Så allt hänger ihop, vilket är extra viktigt när vi går in i den nationella nivåstruktureringen i vården. Där har Karolinska en stor ambition, och då behövs vårdplatser.

Vårdenhetschef Ewa Börjesson från Tema Inflammation och Infektion, som kommer att drifta en stor del av vården i huset, klippte det blågula bandet. Hon riktade ett tack till de verksamheter som under ett par år har jobbat i tillfälliga lokaler.

- Vi har nu möjlighet att utarbeta nya arbetssätt och metoder för att på sikt kunna ta emot fler patienter tack vare fler vårdplatser. På så sätt är detta en tacktal!

Byggnaden Gävlegatan 55 är tillsammans med resten av Solnasajten en del i Region Stockholms framtidsplan för hälso- och sjukvården, där en nivåstrukturering av vården sker. Syftet är att ge rätt vård i rätt tid och på rätt plats.

En viktig del i satsningen är att modernisera, bygga ut och bygga om länets sjukhus så att det växande antalet invånare får vård i bättre lokaler. Likaså kunna ge vård med nya arbetssätt som sätter patienten i centrum, något som om- och tillbyggnationen av Gävlegatan 55, tidigare Thoraxhuset, ska bidra till.

I huset har tanken varit att blanda en historisk vårdmiljö med ny design. Vårdavdelningarna har antingen enkel- eller dubbelrum, med dusch och WC.

Två skyways förenar bygganden Gävlegatan 55 med den nya huvudbyggnaden i Solna, den är även ihopbyggd med forskningsbyggnaden BioClinicum. Den ökade närheten till de båda husen, där både avancerad sjukvård och forskning finns, ska gynna både patienter och medarbetare.

När byggnaden blir inflyttad under senhösten kommer den att rymma både slutenvård och öppenvård, inklusive drygt 70 mottagningsrum och 80 slutenvårdsplatser. Här ryms bland andra Funktion Hälsoprofessioner, Bröstcentrum, mottagning för medicinsk tandvård, ortodonti, logoped, både mottagning och slutenvårdsavdelning för Rekonstruktiv Plastikkirurgi, slutenvård för lungmedicin liksom slutenvård för gastromedicin/endokrin och slutenvård BB eftervård.

Efter invigningen fick de inbjudna gästerna en guidad tur runtom i lokalerna för att titta bland annat på hälsoprofessionerna och Bröstcentrums lokaler, liksom vårdrum och personalutrymmen.

Text och foto: Carin Tellström