Nya avtal för de regionägda akutsjukhusen

Nyhet

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm har fattat beslut om en ny avtalsmodell för de regionägda akutsjukhusen.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 2017 att ta fram en ny avtalsmodell för att ersätta de nuvarande omställningsavtalen som gäller fram till 2020. Hälso- och sjukvårdsnämnden tog beslut om den nya modellen som bland annat beskriver akutsjukhusens uppdrag och utveckling. Dessutom har HSN tagit ställning till förslag till avtal för respektive akutsjukhus. De nya avtalen gäller för perioden 2020 till och med 2023.

- Vi är nöjda med avtalet. Uppdraget är något mindre, cirka 4 procentenheter mindre än 2019, men vi behåller samma ersättning. Finansieringen är dock uppdelad i flera avtal där delar kring läkemedel och strategiska investeringar kvarstår att lösa. Det är viktigt att de anpassas till våra verkliga förutsättningar, säger sjukhusdirektör Björn Zoëga.

Avtalen kommer nu att läggas fram för regionstyrelsen och därefter beslutas av regionfullmäktige den 19-20 november.

Större del rörlig ersättning

Förslaget innebär en fast ersättning men också en större del rörlig ersättning jämfört med tidigare. Ersättningen styrs alltså i högre grad av hur mycket sjukhusen producerar och uppfyller mål, till exempel kvalitetsmål. Det blir också mycket viktigt att registrera vården på rätt sätt.

- Det här gör att vi är ännu mer beroende av att faktiskt leverera den vård vi fått i uppdrag att göra. För att nå detta behöver vi en effektiv organisation med tydliga styr- och uppföljningsmekanismer som gör att vi har bra kontroll. Det är just dessa vi etablerar när vi nu justerar vår verksamhetsmodell, säger Björn Zoëga.

Kort om avtalet

  • I stora drag omfattar det nya huvudavtalet för 2020 drygt 10,8 miljarder kronor av en omsättning på ca 20 miljarder kronor. Rörlig produktionsrelaterad ersättning utgör 40 procent av detta, fast uppdragsrelaterad ersättning 54 procent samt 6 procent målrelaterad ersättning. Till detta kommer ytterligare delar som ännu inte är färdigförhandlade såsom läkemedel, strategiska investeringar och omställning.
  • Prognosen för 2020 är att Karolinska kommer göra ett resultat om mellan – 443 till – 774 Mkr inklusive effekterna av de pågående åtgärdsprogrammen. Därutöver är Karolinskas uppdrag för 2020 fyra procentenheter lägre än målet för 2019, men enligt nya avtalet bibehålls ersättningsnivån.
  • Intäkterna från vårdavtalet omfattar ungefär 60 procent av sjukhusets intäkter. Övriga intäkter kommer från utomläns- och utlandsvård, samt från forskning och utbildning.
  • I avtalet som rör överenskomna vårdvolymer ingår även ett avslut på tidigare tillskott för omställningskostnader. Det finns även överenskommelser gällande tillskott för särläkemedel och speciella behandlingar typ ECMO, CAR-T etc. Man tar även i avtalet hänsyn till fortsatta investeringar i lokaler samt till vårdutbudet på akutsjukhusen som berör bl a Karolinska både i Huddinge och i Solna.
  • En del sidoavtal har gått in i huvudavtalet medan vi fått en del nya sidoavtal som exempelvis eftervård Neurokirurgi, Sjukvårdsansluten Avancerad Barnsjukvård i hemmet SABH, Donationscentrum, Särläkemedel.

Mer information/fakta

Nyhet om nya avtalsmodellen från Region Stockholm.