Njurmedicinsk mottagning och Dialysdagvård har nu samlats på Rosenlunds sjukhus

Nyhet

I nyrenoverade lokaler på Rosenlunds sjukhus finns nu Njurmedicinsk mottagning och Dialysdagvård, Karolinska - specialistvårdsmottagningar inom njurmedicinsk sjukdom och behandling.

Det är Njurmedicinmottagningen Karolinska Solna och Kungsholmsdialysen som har flyttat till Rosenlunds Sjukhus och bytt namn till Mottagning Njurmedicin Rosenlund.

Njurmedicinsk mottagning och dialysdagvård

På Njurmedicinska mottagningen utreder och behandlar man njurmedicinska sjukdomar och/eller högt blodtryck. Här görs bland annat utredningar och förberedelser inför eventuell njurtransplantation och utredning av personer som vill donera en njure samt kontroller efter en transplantation. På mottagningen planeras också inför olika dialysformer särskilt inriktat på egenvårdsbehandlingar.

Här finns möjlighet till läkarbesök, sjuksköterskebesök, njursviktskoordinator, telefonrådgivning, patientutbildningsprogram. Det finns också tillgång till dietist, fysioterapeut och kurator.

Till dialysdagvården kommer patienter i behov av dialysvård och som kan sköta dialysen själv. För de olika behandlingsformerna finns utbildningsprogram så att patienterna kan lära sig sköta sin behandling självständigt.

För patienter där självdialys inte är möjligt eller att det uppstår någon försämring erbjuds dialys på annan enhet på Karolinska.

Information i kallelse

Berörda patienter har fått information om förändringarna och de nya lokalerna. Kontrollera även adressen i din kallelse om du är patient och ska besöka Karolinska.

Mer information