Laserbehandling av hjärntumör

Nyhet

En laserbehandling av en patient med hjärntumör har nu genomförts för första gången på Karolinska och i Norden. Patienten genomgick ingreppet utan besvär och kunde åka hem dagen efter behandlingen med endast ett stygn över insticksstället.

Den nya minimalinvasiva operationstekniken gör att det går att behandla tumörer som är otillgängliga för öppen kirurgi på grund av djup eller känslig lokalisation, säger biträdande överläkare Margret Jensdottir och ST-läkare Jiri Bartek, båda på Patientområde Neurokirurgi, som utförde ingreppet i samarbete med Funktionsområde Neuroradiologi på Karolinska.

Istället för en öppen operation görs ett 3,2 mm borrhål i skallbenet där man placerar en millimeter tjock ljusledare i en utvald målpunkt. Genom att värma upp området med hjälp av lasern förstörs tumörvävnaden. Patienten övervakas i en MR-kamera och på så sätt kan det säkerställas att tumörvävnaden förstörs utan att påverka känslig omkringliggande hjärnvävnad.

– Jag är glad och imponerad över att detta nu är igång kliniskt. För några av de drabbade av hjärntumör i Norden där vi kanske inte har kunnat göra kirurgiska ingrepp på grund av placering, kommer detta mycket lägligt, säger Eskil Degsell, som tidigt blev engagerad i den här satsningen, som patient- och närståenderepresentant i Maligna Hjärntumör-teamet på Karolinska Universitetssjukhuset.

På bilden: Jiri Bartek, ST läkare Neurokirurgi, Annika Kits, Neuroradiolog, Mitra Pedersen, MR-sköterska, Stefan Skare, MR-fysiker, Michael Fagerlund, Funktionsenhetschef MR, Margret Jensdottir, Neurokirurg – som tillsammans har varit inblandade i arbetet.

TEXT: BO ALBERTSSON.

KORT OM TEKNIKEN

Systemet som används för laserablationer kallas Visualase och har använts i USA i flera år. Systemet blev först nyligen godkänt (CE-märkt) och tillgängligt i Europa. Karolinska Universitetssjukhuset är ett av de första sjukhusen i Europa och det första i Norden som erbjuder patienter laserbehandling för hjärntumörer.