Ditt beslut kan rädda liv - Vårdforum uppmärksammar Donationsveckan

Nyhet

Välkommen att titta på utställningar och film, träffa donationsansvariga och transplantationskoordinatorer som berättar mer om donation. Drop-in på Vårdforum i Solna, 4-7 november klockan 10.00 - 14.00.

Vårdforum uppmärksammar Donationsveckan 4-7 november, klockan 10.00 - 14.00. Verksamheten som är öppen för alla finns på Karolinska Solna, i entrén Eugeniavägen 3.

Ditt beslut kan rädda liv - om organ- och vävnadsdonation

Donationsveckan, vecka 45, är en årlig nationell kampanj som initierats av Socialstyrelsen för att få fler att ta ställning till donation. Fler än någonsin väntar på ett nytt organ men fortfarande har många människor inte aktivt tagit ställning till donation. Förhoppningen är att fler människor tar ställning till donation och passar på under Donationsveckan. Andra mål är att de som redan har tagit ställning sprider budskapet vidare och att allmänheten får bättre kunskap om organ- och vävnadsdonation.

Drop-in på Vårdforum

Under fyra dagar i vecka 45 kan du på Vårdforum ta del av bland annat utställningar, filmvisning och träffa donationsansvariga och transplantationskoordinatorer som berättar mer om donation. Du kan också på plats anmäla dig till Donationsregistret.

Dagarna är upplagda som ett drop in, kom och mingla när det passar dig bäst under dessa fyra dagar mellan klockan 10 - 14. Donationsveckan på Vårdforum är ett samarrangemang med Regionalt Donationscentrum i Stockholm.

Läs mer

På bilden ovan syns några av sjukhusets donationsansvariga tillsammans med representant från Vårdforum, fr v: Therese Aidehag Elder och Annika Åkerlind, Intensivsjuksköterska och donationsansvariga PMI, Sanna Öhman, Vårdforum, Marie Eriksson och Pernilla Bilfeldt, Intensivsjuksköterska och donationsansvariga PMI.

Informationskväll om njurdonation