Träffa barnombuden på Karolinska på drop in

Nyhet

Kom och träffa sjukhusets barnombud som berättar om hur de sätter barnets behov som närstående i fokus i sitt dagliga arbete. Drop-in mellan klockan 13-15 den 7 oktober på Vårdforum i Solna.

Välkommen till vårdforum som den 7 oktober uppmärksammar barnperspektivet på den internationella barndagen.

Du får träffa några av Karolinskas barnombud inom vuxenvården som arbetar med att uppmärksamma barn som närstående och deras rätt till information, råd och stöd.

Karolinskas Universitetssjukhus har en riktlinje för att stötta de barn vars förälder eller annan vuxen som barnet bor tillsammans med. Exempelvis kan det vara barn vars föräldrar drabbas av en psykisk, fysisk sjukdom eller som plötsligt avlider.

På Vårdforum den 7 oktober kan du träffa Charlotte Förars, intensivvårdssjuksköterska, IVA (Intensivvårdsavdelningen) Solna, Håkan Engdahl, undersköterska, IVA Solna, Anna Slettmyr, universitetssjuksköterska inriktning Etik FO IVA, ansvarig för riktlinjerna, och Sanna Öhman, kontaktperson för Vårdforum.

Vårdforum hittar du i entrén på Karolinska Solna, Eugeniavägen 3.

Om Vårdforum

Vårdforum är en mötesplats för patienter, närstående och personal. Här kan du få vägledning i olika frågor som rör hälso- och sjukvård samt tips på annat stöd som finns i samhället eller kontakt med patientföreningar. 

Fler aktiviteter på Vårdforum, närmast i tid:

  • Bröstdagen den 9 oktober klockan 10-14. Temadag om bröstcancer. Här kan du träffa företrädare för vården, organisationer och patientförening. Mingla, samtala, passa på att fråga och ta del av kunskap och information inom området. Se hela programmet här
  • Restart a Heart Day - Alla kan rädda liv. 16 oktober klockan 10.00 - 14.00. Lär dig mer om hjärt-lungräddning, här finns möjlighet att öva, få livsstilsråd.
  • Ditt beslut kan rädda liv - om organ- och vävnadsdonation. Den 4-7 november, klockan 10.00 - 14.00.

Läs mer om Vårdforum och om aktuella aktiviteter under året på karolinska.se/vardforum