Tema Åldrande öppnar ny mottagning för multisjuka äldre

Nyhet

Nu får äldre, multisjuka patienter som söker akutvård en egen mottagning på Karolinska, Huddinge. Målet är att undvika onödig slutenvård, och korta tiden på akuten för de sköra äldre patienterna. Därmed minskar även risken för trycksår och vårdrelaterade infektioner drastiskt.

Den nya mottagningen, som öppnade under måndagen, är ett initiativ från Tema Åldrande, i samarbete med akutmottagningen i Huddinge. Syftet är att undvika onödiga inläggningar av patienter. 

Något som kan ske just med äldre, sköra patienter då akutens vårdpersonal inte känner sig trygga med att skriva ut patienten, men där slutenvård inte krävs.

- På det här sättet kan akuten skriva ut patienterna, samtidigt som ett besök bokas in hos oss dagen därpå. Det ger ett bättre omhändertagande av de här patienterna, så att de inte blir inneliggande, när det inte är den vårdnivån de behöver, säger Frida Peelen, omvårdnadschef på den nya mottagningen (längst till höger på bilden). 

Genom att korta tiden på akuten för de sköra, äldre patienterna som ofta är multisjuka, minskar risken för trycksår och vårdrelaterade infektioner drastiskt. Det vill säga tillstånd som främst drabbar just denna patientgrupp.

- På det här sättet så kan de patienter som har ett behov av slutenvård få det, samtidigt som vi inte tappar de patienter som är i behov av en helt annan typ av vård, säger Frida Peelen.

När patienterna kommer till sitt inbokade besök på mottagningen får de träffa läkare, sjuksköterskor och undersköterskor, beroende på vad de behöver för sitt tillstånd.

- Vi har ett multiprofessionellt team med exempelvis även dietister, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Vilken profession som krävs för behandlingen styrs av patientens behov, förklarar Frida Peelen och fortsätter:

- Patienten undersöks, får bedömning och behandling av oss, liksom en plan för hur behandlingen ska fortsätta, där vi bland annat kan kontakta vårdcentralen om det behövs. 

Tema Åldrandes slutenvårdsavdelningar kommer även att kunna boka återbesök för sina patienter på mottagningen, för att på så sätt förbättra uppföljningen av slutenvårdspatienterna.

Mottagning multisjuka äldre

Mottagningen, som har fått namnet Mottagning multisjuka äldre, finns på Barngatan, B83, Huddinge. Den är öppen för patienter måndag till fredag klockan 9-16. De patienter som är aktuella ska vara 75 år eller äldre och vara bedömda som sköra enligt skalan CFS (Clinical Frailty Scale). Mottagningen är ännu relativt liten och tar emot max tre patienter samtidigt. En läkare, en sjuksköterska samt en mottagningskoordinator/undersköterska arbetar på mottagningen.