Harald Blegen avgår som temachef för Tema Cancer och Patrik Rossi tillträder som tf temachef

Nyhet

Patrik Rossi som tillträder som tf temachef den 23 september är också projektägare för den innevarande justeringen av sjukhusets verksamhetsmodell.

Patrik Rossi kommer att leda den närmsta tidens arbete med att justera Tema Cancers organisation mot färre chefsled och ökad tydlighet.

Inom kort hoppas sjukhuset uppnå certifiering som ett internationellt cancercenter. Arbetet med justeringar av Tema Cancers organisation inom ramen för verksamhetsmodellen löper parallellt med certifieringsprocessen som internationellt cancercenter. Därför kommer justeringar av Tema Cancers organisation att genomföras något senare än för sjukhusets andra teman.

Annika Tibell, bitr sjukhusdirektör, och det regionala NHV (Nationell Högspecialiserad Vård)-kansliet kommer att ta ansvar för och stödja ledningen för Tema Cancer under certifieringsprocessen.

- Jag vill tacka Harald för det arbete han lagt ner på att forma cancervården på Karolinska och även i Stockholmsregionen. Cancervården är högt prioriterad på Karolinska, här finns alla förutsättningar för en modern och bra cancervård, säger sjukhusdirektör Björn Zoëga.