Fortsatt satsning: utbilda dig till specialistsjuksköterska med lön

Nyhet

Karolinskas satsning på att låta sjuksköterskor utbilda sig till specialistsjuksköterskor, med bibehållen lön, kommer att fortsätta under våren 2020.

Rekryteringsannonsen hittar du via den här länken, till och med den 6 oktober.

Genom den särskilda satsningen erbjuder Karolinska sjuksköterskor en möjlighet till att utbilda sig till specialistsjuksköterska med lön under studietiden.

Karolinska söker grundutbildade sjuksköterskor som vill arbeta i en högspecialiserad sjukvård, samt är intresserade av att utbilda sig till specialistsjuksköterska inom något av nedanstående områden:

• Akutsjukvård
• Operationssjukvård
• Intensivvård
• Anestesisjukvård
• Barn- och ungdomssjukvård
• Barnmorska
• Onkologisk vård
• Vård av äldre
• Kirurgisk vård

Det går att söka oavsett om man sedan tidigare är antagen till en utbildning.

En specialistsjuksköterska leder arbetet och ansvarar för utveckling av omvårdnaden inom specialistområdet.

Vi söker sjuksköterskor till de flesta av Karolinskas Teman och Funktioner.

På vår hemsida, som du hittar via denna länk, hittar du svar på de vanligaste frågorna som vi får.

Viktigt att känna till är att ansökan till utbildningen måste göras av den sökande själv via antagning.se. Slutligt erbjudande sker först efter att utbildningsplats vid aktuellt lärosäte har erhållits. 

Om du inte hittar svar på dina frågor via vår hemsida är du välkommen att kontakta Rekryteringscenter via rekryteringscenter.karolinska@sll.se