Ny tobakslag 1 juli - rökfritt sjukhusområde

Nyhet

Från 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag som innebär skärpta regler om rökfria miljöer. I samband med den nya lagen uppmärksammar nu också sjukhuset vad som gäller på området angående rökning.

Sedan 2017 är Karolinska Universitetssjukhuset ett helt rökfritt sjukhusområde, med hänsyn till patienter, besökare och medarbetare. Rökförbudet är en naturlig del i att arbeta hälsostrategiskt och förebygga sjukdom.

Det innebär att patienter, besökare och andra som vistas i eller i anslutning till Karolinska Universitetssjukhuset inte för röka på området. 

Nya tobakslagen

Från den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag som innehåller skärpta bestämmelser om rökfria miljöer. Lagen förbjuder rökning vid bl.a. entréer till lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård. Även busshållplatser, uteserveringar, lekplatser med mera ska vara rökfria.

Mer information