Om gynonkologisk cancer vid Karolinska Solna

Nyhet

Kommentar om gynonkologisk cancer vid Karolinska Universitetssjukhuset med anledning av mediainslag: Vissa patienter med gynonkologisk cancer har fått sin uppföljning omplanerad. Detta eftersom patientflödet för gynekologisk cancer har en tillfällig läkarbrist då två av sju specialister har sagt upp sig under våren.

Några lösningar för att möta den tillfälliga läkarbristen är att patienter som efter röntgenundersökning inte har tecken på återfall av sjukdomen meddelas med brevsvar istället för återbesök. De patienter vars läkare nu har slutat får fortsatt den behandling de ska ha enligt sin behandlingsplan. Dessutom bevakar specialistsjuksköterskor kön och tar hand om patienterna samt ser till att de som behöver läkarbesök snabbt får det. Berörda patienter har fått information om situationen.

Karolinska Universitetssjukhuset gör hela tiden medicinska prioriteringar för att upprätthålla patientsäkerheten och patienter som har en aktiv sjukdom och pågående behandling får vård i tid

Gynonkologi är en ovanlig specialitet med endast ett fåtal specialister i Sverige vilket betyder att rekryteringsbasen är liten. Rekryteringen är påbörjad och vi räknar med att få in nya gynonkologer under hösten.