Nolltolerans mot antisemitism - Karolinska Universitetssjukhuset omplacerar läkare som brutit mot sjukhusets värdegrund

Nyhet

Karolinska Universitetssjukhuset omplacerar en före detta överläkare och sänker hans lön. Läkaren har brutit mot sjukhusets värdegrund om trakasserier och antisemitism. – Han får nu administrativa uppgifter och kommer inte att vara chef i framtiden, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset.

Det var i början av 2018 som en läkare anmälde att han utsatts för antisemitiska trakasserier av en överläkare på en av sjukhusets avdelningar. Fallet blev föremål för olika utredningar under året och i februari 2019 presenterade advokatbyrån Flood Herslow Holme en extern granskning.

Rapporten kunde inte visa att läkaren utsatts för diskriminering. Men rapporten slog fast att anmälaren trakasserats och att sjukhuset inte agerat tillräckligt efter att anmälan kom in. Den anmälde överläkaren har också gillat antisemitiska bilder i sociala medier. Ett sådant beteende strider mot sjukhusets värdegrund, som tydligt slår fast respekten för alla människors lika värde.

- Det finns inte – och ska inte finnas – något utrymme för diskriminering eller antisemitism på Karolinska Universitetssjukhuset. Det är oacceptabelt och måste stävjas så snart det upptäcks. Här agerade sjukhuset för långsamt och otillräckligt. Det är mycket olyckligt, säger Björn Zoëga.

Under våren har sjukhuset gjort flera utredningar för att se om det går att avskeda läkaren. Rättsläget visar att det inte finns någon saklig grund för att avskeda honom.

- Den före detta överläkaren har åsamkat sjukhuset stor förtroendeskada gentemot anställda och patienter av judisk härkomst och allmänheten. Men han kan inte avskedas. Sjukhusets jurister och regionens chefsjurist menar att det strider mot svensk arbetsrätt, säger Patricia Enocson, HR-direktör på Karolinska Universitetssjukhuset.

Läkaren omplaceras till en administrativ tjänst. Hans ersättning kommer att sänkas.

Beslutet har fullt stöd i styrelsen:

- Vi står helt bakom sjukhusdirektörens beslut. Det finns inget utrymme att trotsa lagstiftningen och därför väljs den näst mest kraftfulla åtgärden med omplacering, lönesänkning och ingen möjlighet att leda verksamhet igen. Det finns flera lärdomar som har dragits efter detta bland annat hur sjukhuset snabbare kan agera vid misstänkta trakasserier, säger Håkan Sörman, ordförande i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset.

Karolinska Universitetssjukhuset har också beslutat att arbetet mot kränkande beteenden ska skärpas ytterligare. Det sker genom flera sjukhusövergripande åtgärder, och åtgärder som rör avdelningen där den före detta överläkaren arbetat.

Fakta: Åtgärder mot trakasserier och diskriminering – i korthet

1. Arbetsmiljöarbete på den berörda enheten

  • Professionellt stöd har anlitats för att stärka arbetsmiljöarbetet.
  • En detaljerad handlingsplan för förbättrad arbetsmiljö har utarbetats tillsammans med medarbetare och fackliga organisationer.
  • Förtydligat krav på att följa sjukhusets riktlinjer och värdegrund.

2. Sjukhusövergripande aktiviteter

  • Öppna föreläsningar om fördomar för alla medarbetare på sjukhuset.
  • Chefsutbildning för att i tid stoppa diskriminering och trakasserier ('Vaccinera din enhet mot diskriminering och trakasserier').
  • Utställning i samarbete med Forum för levande historia "Om jag bara får vara mig själv" kring antisemitism som belyser vikten av tolerans för olikheter och har en stark koppling till sjukhusets värderingar. Finns i sjukhusets entréer i Solna och Huddinge.

3. Hantering av anmälningar om diskriminering och trakasserier

  • Förbättrade rutiner för att snabbare fånga upp och agera på anmälningar på sjukhusets alla avdelningar.