Kommentar till inslag om kö till MR-undersökning

Nyhet

Kommentar till inslag på SVT 18/6 2019 med patient som är under behandling på barnonkologen och som fått sin MR-undersökning uppskjuten.

En patient som var planerad för undersökning i maj har erbjudits tid idag. 1–2 patienter som var planerade för undersökning i juni kommer erbjudas tid i början av juli. I övrigt inga ytterligare försenade undersökningar.

MR-undersökningar inom barnonkologin genomförs enligt kliniska protokoll och bedömningar. Barnonkologen är prioriterad och det finns också en medicinsk prioritering bland de barnonkologiska patienterna. Oavsett var i kön en patient befinner sig genomförs en undersökning akut om ett sådant medicinskt behov uppkommer. Det finns inga barnonkologiska patienter i kö till undersökning utan narkos men till MR-undersökning i narkos har senaste månaden några patienter väntat i högst en månad. Orsaken till detta är att antalet remisser har ökat. Kapaciteten är väsentligen oförändrad, ca 20 undersökningar i narkos per månad. Samma kapacitet finns tillgänglig också i sommar. Väntetiden medför självfallet en stor stress och oro för barnonkologiska patienterna och deras anhöriga och vi tar detta på största allvar. 

För att avhjälpa dessa väntetider övervägs noga om narkos är nödvändig och det finns även möjlighet att genomföra MR i vaket tillstånd. Barn från sex år får ”provåka” i MR-kameran för att se om patienten klarar av en MR undersökning vaket. På sjukhuset arbetas det även med optimering av samarbetet mellan dagvården, barn-PMI och MR-teamet och vi arbetar för att patienterna i kön får tid så snart som möjligt. Vi räknar också med att den i framtiden utbyggda MR-kapaciteten i Huddinge kan ge oss större utrymme för dessa patienter i Solna.