Färre inställda operationer när personalen tänkte nytt

Nyhet

Fem nya öppna vårdplatser på vardagar, och två på helgerna. Det är resultatet av ett nytt tänk hos patientområde Barnortopedi och neurologi på Karolinska som gör att fler patienter nu får sin operation som planerat. Detta samtidigt som ett systematiskt innovationsarbete har lett till en mer optimal användning av platserna.

En planerad operation kan ibland ställas in när ett barn behöver opereras akut. Anledningen är att antalet vårdplatser helt enkelt inte räcker till. Men genom att skilja på det akuta och det planerade flödet av patienter har personalen på plan 10 i Solna lyckats halvera antalet inställda operationer där anledningen har stavats "platsbrist", "personalbrist" och "ej optimerad patient".

– Vi hoppas på sikt kunna öppna ytterligare tre vårdplatser som är fredade för planerade operationer, så att vi får totalt 11 sådana platser. Det motsvarar det behov vi har identifierat att verksamheten har utifrån vårt nya uppdrag, säger omvårdnadschef Jessica Widegren, som driver innovationsarbetet.

Utmaningen är att balansera flödet av patienter som kommer akut och de som har planerade operationer:

– Vissa variationer i antalet patienter kan vi förutse, som influensasäsong och sommarledighet. Men trycket på våra vårdplatser beror också på hur stora behov av vård olika individer har.

Minskar belastningen på personalen

I och med att det totala antalet vårdplatser därmed har blivit större, från 18 till 23, påverkas inte akuten av förändringen på plan 10 utan har tillgång till lika många vårdplatser som förut. Dessutom minskar problemet med återkommande överbeläggning – vilket i sin tur minskar belastningen på personalen.

– Och det är en viktig faktor för att kunna behålla personal, en förutsättning för att kunna fortsätta att hålla vårdplatserna öppna, säger Jessica Widegren.

Stöd i att driva arbetet framåt

För ungefär ett år sedan identifierade Jessica Widegren behovet av mer samordnad planering inför operation och anmälde sig till kursen Innovationsambassadörer som sjukhuset erbjuder sina medarbetare via Innovationsplatsen.

Under utbildningen arbetade hon med att tackla problem hon sett och efter kursens slut fortsatte hon att utveckla lösningar med stöd av kursledaren, som är tjänstedesigner.

Fler initiativ igång

Under arbetets gång identifierades inte bara ett behov av att utveckla hur den akuta respektive elektiva (planerade) vården planerades.

– Det pågår också ett arbete med SABH, (sjukhusansluten avancerad barnsjukvård i hemmet) och sjukgymnast i hemmet efter operation, för att minska vårdtider och återinläggningar och göra att barnen kan känna sig tryggare hemma. Det arbetet har inte utvärderats än, säger hon.

Jessica Widegren har också sammanställt en lista med ytterligare förbättringsmöjligheter som avdelningen anser skulle vara till stor hjälp för att öka effektiviteten i form av olika stöd till personalen, både digitala verktyg och förfinade arbetssätt.

Högspecialiserad barnortopedi och barnmedicin

• Inom patientområdet erbjuds högspecialiserad och specialiserad vård inom barnneurologi, barnhabilitering barnreumatologi samt barnortopedi. Verksamheten ansvarar för en slutenvårdsavdelning, sjukhusansluten avancerad barnsjukvård i hemmet samt bedriver dagvård och mottagningar inom ramen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Här arbetar idag cirka 260 medarbetare, i Huddinge och Solna. Patientområdet bedriver såväl nationellt som internationellt ledande forskning inom ett stort antal områden och är en innovationsintensiv verksamhet.

• Innovationsplatsen är Karolinska Universitetssjukhusets avdelning för innovationsledning, med uppdraget att öka förmågan att driva och sprida innovation på sjukhuset – utifrån vårdens behov och med patientens bästa i fokus.

• Jessica Widegren är omvårdnadschef för Slutenvård Patientområde 3, Högspecialiserad barnortopedi och medicin på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, som är en del av Karolinska Universitetssjukhuset.