Pepp och power under den 27e Karolinadagen

Nyhet

Scenen i Birkeaulan, Huddinge, fylldes med idel glada, rörda och peppade medarbetare när Karolinapriset delades ut för 27:e gången under torsdagseftermiddagen. Inspirationsföreläsaren Kodjo Akolor drog även han ner applåder när han satte fokus på styrkan i arbetslagen.

Utdelningen av det 27:e Karolinapriset inleddes med stand-up-komikern och programledaren Kodjo Akolor som pratade om möjligheterna att höja styrkan i gruppen och därmed kunna skapa positiv förändring. Hans berättelse startade i Ghana, över spärrvaktskuren i den välbeställda förorten, boken som förändrade hans liv och avslutades på stand-up-scenen, där han vände en negativ upplevelse till något positivt. Allt under applåder och många skratt från publiken i Birkeaulan.

- Vi är alla rädda för att misslyckas, varför vi ofta fokuserar på det negativa. Men det gäller att veta sitt eget värde och fråga sig Varför inte? Den power ni har som grupp – glöm inte den – både i mörka som ljusa stunder. Fråga er själva – varför gör ni det här, vad är syftet? Det är det viktiga – att hitta fokus, varför man gör en sak. Då kommer man till kärnan, konstaterade Kodjo Akolor i sin inspirationsföreläsning.

Därefter var det dags för den 27:e utdelningen av Karolinapriset, med totalt 18 priskategorier.

Josefin Boijsen fick priset Föredömligt medarbetarskap, Tema Barn- och Kvinnosjukvård, och var som många andra medarbetare både överraskad och lycklig över priset:

- Att vara pristagare idag under Karolinadagen känns både ärofyllt och mycket rörande. Att ens kollegor har nominerat en är en bekräftelse på att man har gjort något bra och uppskattat. Dessutom ger det energi att fortsätta arbeta som man gör. Sedan älskar jag faktiskt redan mitt jobb så mycket att det inte går att bli mer peppad än vad jag redan är, sa Josefin Boijsen.

Prisceremonin leddes av HR-direktör Patricia Enocson och sjukhusdirektör Björn Zoëga. Anders Ahlsson, chef Tema Hjärta och Kärl och tf. chef Tema Neuro, spelade ett somrigt stycke tillsammans med studenten Lucas Lövenhamn.

Vinnarna av Karolinapriset 2019 är:

Föredömligt medarbetarskap Funktion Akut:

Genom sitt professionella, prestigelösa och oerhört tålmodiga arbetssätt, bidrar vinnaren varje dag till att sina kollegor presterar på toppen av sin förmåga och att patienten får den allra bästa vården. Vinnaren har en lång erfarenhet inom sjuksköterskeyrket, en erfarenhet som hen utöver det dagliga arbetet använder för att reflektera med juniora kollegor så att även de kan lära sig.

Vinnaren sprider ett lugn och får alla, oavsett profession eller enhet, att känna sig väl bemötta. Hen har en förmåga att se varje enskild patient som en unik person och anpassar vården utefter dennes förutsättningar. I patientnära vård är vinnaren ett föredöme och den man gärna vill ha vid sin sida i akuta situationer.

Vinnaren av Karolinapriset Föredömligt medarbetarskap inom Funktion Akut är Johanna Lindgren.

Föredömligt medarbetarskap Funktion Karolinska Universitetslaboratoriet:

Vinnaren är en pålitlig kollega som är generös i sitt sätt att dela med sig av sin praktiska och teoretiska kunskap på ett pedagogiskt sätt. Utöver det är vinnaren även en god lyssnare samt har en positiv utstrålning och bidrar till teamkänslan. Många av de nyanställda känner av vinnarens positiva aura och lär sig mycket av hens tålamod och medkänsla. Vinnaren är alltid uppe på fötter med ett leende på sina läppar och utnyttjar varje stund för att visa och lära andra.

Vinnare av föredömligt medarbetarskap inom Funktion Karolinska Universitetslaboratoriet är Karin Hammarlund

Föredömligt medarbetarskap Tema Barn och Kvinnosjukvård:

Vinnaren arbetar utifrån Karolinskas vision och värderingar genom att alltid sätta patienten i fokus. Hens engagemang att driva förbättringsprojekt i syfte att förenkla och förbättra informationsflödet samt förbättra den vård som ges med fokus på hela familjen, är väl synligt i deltagandet i projektet "Zero seperation". Genom projektet driver vinnaren aktivt arbetet med att minska separationen mellan mor och barn i syfte att främja anknytning, amning och en god start för hela familjen – något som förutsätter ett arbete över gränserna då fler kliniker möter familjen.

Hen möter alltid hela familjen med omtanke och respekt samt möter alla kollegor med värme och glädje. Vinnaren bidrar på ett mycket föredömligt sätt till ett gott arbetsklimat!

Vinnaren av Föredömligt medarbetarskap inom Tema Barn och Kvinnosjukvård är Josefin Boijsen.

Föredömligt medarbetarskap Tema Trauma och Reparativ Medicin

Vinnaren arbetar outtröttligt med patienterna och möter alla sorters patienter på deras nivå och i den situation de befinner sig i. Hen arbetar tillsammans med patienterna mot tillfrisknandet. Vinnaren är positiv, klagar aldrig och kämpar hårt för att ge patienterna det bästa. Vinnaren har alltid glimten i ögat och är nära till skratt, vilket smittar av sig på både patienter och medarbetare.

Vinnaren kämpar för att all personal ska må bra på arbetsplatsen och har en förmåga att se hur andra medarbetare mår. Förändringar tar den här medarbetaren med en klackspark och är med på att testa det mesta.

Vinnare av föredömligt medarbetarskap inom Tema Trauma och Reparativ Medicin är Hind Eleborg

Föredömligt medarbetarskap Tema Cancer

Vinnaren är en klippa med sin snabba analytiska förmåga och sina förslag på åtgärder så att patienten får rätt hjälp så snabbt som möjligt. Vinnaren fördjupar och utvecklar undersökningstekniker, och arbetar aktivt för att ta fram och implementera riktlinjer för vårt arbete. Vinnaren är en inspiration för sin arbetsplats!

För patienterna är vinnaren en trygg och en kunnig person som ser till deras bästa. Hen är dessutom en duktig föreläsare som regelbundet efterfrågas som föreläsare på uroterapiutbildningen.

Vinnaren av föredömligt medarbetarskap inom Tema Cancer är Lars Hjertzell

Föredömligt medarbetarskap Tema Hjärta och Kärl

Vinnaren är omtyckt av såväl patienter som kollegor då hen gör allt som krävs och mer därtill. För vinnaren är ingenting omöjligt och alla problem samt utmaningar som dyker upp ser hen till att lösa. Vinnaren finns alltid där som ett stöd åt sina medarbetare när någon behöver hjälp.

Det är en tillgång att ha en medarbetare som vinnaren, som med sin flexibilitet och sitt genuina engagemang för service och teknik får det att fungera på avdelningen på bästa sätt så att patienter och personal kan känna sig trygga.

Vinnaren av föredömligt medarbetarskap inom Tema Hjärta och Kärl är Johan Malm

Föredömligt medarbetarskap Centrala Staber

De lösningar som vinnaren tar fram för att underlätta vårdmiljön är allt, utveckling är något hen brinner för. För vinnaren är det en självklarhet att alltid sätta patienten först.

Vinnaren är mycket omtyckt på sin arbetsplats. Hen ställer upp på allt och för alla; behöver en telefon bytas ut, ingen kan, vinnaren springer dit eller har växeln problem med en dator, ingen har tid, vinnaren springer dit. För vinnaren är det är ingen diskussion om att "detta är inte mitt jobb", eller "lägg ett ärende". Hen håller lågan och stämningen uppe på avdelningen som gör att fler orkar kämpa sig igenom de utmaningar som kommer längs vägen.

Vinnaren av Föredömligt medarbetarskap inom Centrala staber är Kristofer Lütz

Föredömligt medarbetarskap Tema Neuro

Vinnaren är en stark och drivande kraft för utvecklandet av verksamheten och tar ett stort ansvar för förbättringar både inför flytten till nya sjukhusbyggnaden men även på den nuvarande vårdytan.

Vinnaren är öppen, glad och social och är en bidragande faktor till att det är bra stämning i verksamheten. Hen är rak och tydlig men på ett ödmjukt sätt. Vinnaren ser deras mångkulturella avdelning som en fördel då de kan använda sig av varandras kunskap och färdigheter som är unika för varje individ. Är det någon som behöver hjälp, oavsett profession så finns vinnaren där och hjälper till.

Vinnaren av föredömligt medarbetarskap inom Tema Neuro är Anette Väntönen

Föredömligt medarbetarskap Funktion Hälsoprofessioner

Vinnaren är en fantastisk kollega som ställer upp för sina medarbetare i vått och torrt. Hen sätter alltid patienten först och ser till varje patients individuella behov. Vinnaren lägger stor vikt vid att ge alla patienter, närstående och kollegor ett professionellt och öppet bemötande oavsett vart de kommer ifrån. Hen har visat på stort ansvarstagande och en stark vilja att ge patienten de bästa möjliga förutsättningar för en säker hemgång, en fungerande vardag och en god livskvalité. Hen är mån om att alla kollegor ska få komma till tals och jobbar tätt ihop med resterande avdelning för att kunna ge patienten en så god vård som möjligt.

Vinnaren är en tålmodig handledare, en kunnig arbetsterapeut och har ödmjukhet som överskrider alla gränser!

Vinnarna av Föredömligt medarbetarskap inom Funktion Hälsoprofessioner är Jwane Mohammed Ali

Föredömligt medarbetarskap Tema Åldrande

Vinnaren driver målmedvetet utvecklingen inom temat framåt. Hen har lång erfarenhet inom akutsjukvård och vård av äldre. När temat allt mer går mot högspecialiserad vård så har vinnarens kompetens inom båda fälten varit en nyckel till framgång.

Vinnaren har bidragit med ordning och reda samt kunskap om hur siffror ska tolkas vilket gjort att styrkort, kvalitetsdata och frågor kring de ovala borden har levererats och funnits som underlag för konkreta åtgärder, alltid med patientens bästa i fokus. Ingen utmaning är för stor för vinnaren, hen gräver och bygger där det behövs. Hens goda humör, positiva inställning och driv smittar av sig så att andra vill vara med i förbättringsarbetet.

Vinnare av föredömligt medarbetarskap inom Tema Åldrande är Madelen Andersson

Föredömligt medarbetarskap Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård

Vinnarteamet arbetar under svåra förhållanden och har en tuff vardag. De arbetar uthålligt vidare med patientens bästa i centrum, försöker skapa förutsättningar för god vård och hög kvalitet för patientgruppen.

Vinnarna arbetar, stannar kvar, löser problem och hittar instrument för att kunna rädda patienternas liv och ben! Vinnarna har trots sin tuffa vardag lyckats skapat en grupp som tycker det är roligt och viktigt att arbeta på Karolinskas akuta operationsavdelning.

Vinnaren av föredömligt medarbetarskap inom Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård är operationssjuksköterskorna och undersköterskorna inom funktionsområde Trauma och akutoperation.

Föredömligt medarbetarskap Funktion Bild och Funktion

Vinnaren sköter sina arbetsuppgifter föredömligt och är en inspirations- och kunskapskälla för medarbetare som har förmånen att arbeta nära. Hen är en skicklig pedagog som låter en personlig värme och omtanke visa sig i sin lärargärning. Studenter vittnar återkommande om vinnarens noggrannhet och att hen aldrig förlorar siktet på helheten och resultatet.

Vinnaren håller ordning på medarbetarna och ser till att fokus hos arbetsgruppen är där det kommer medarbetarna och patienterna mest till gagn.

Vinnare av föredömligt medarbetarskap inom Funktion Bild och Funktion är Anna Ek Jörneklint

Föredömligt medarbetarskap Tema Inflammation och Infektion

Vinnaren är en pärla! Vinnaren sprider arbetsglädje hos alla inom verksamheten, på sin avdelning, vid de möten som hen deltar i och i ledningsgruppen. Vinnaren har ett personligt engagemang samtidigt med stort kunnande och bidrar på alla sätt till utvecklingen av vår verksamhet!

Vinnare av föredömligt medarbetarskap inom Tema Inflammation och Infektion är Narges Friberg

Föredömligt sätt att praktiskt tillämpa Karolinskas patientfokus "Patienten först"

Vinnarna har visat prov på en exceptionell omställningsförmåga i krissituation. De tar ett stort ansvar för våra patienter och deras cancerbehandling. Det är aldrig en tvekan från deras sida att någon patient inte ska få sin behandling. Det är så självklart för dem att sätta patienten först! Deras arbete uppmärksammas av både patienter och deras anhöriga som är imponerade över vinnarnas professionella bemötande och omhändertagande.

Vinnarna av Karolinapriset Föredömligt sätt att praktiskt tillämpa Karolinskas patientfokus "patienten först" är Cecilia Chen Hallberg, Lena Sabol och Elena Sonesson.

Föredömlig utbildnings- och handledarinsats

Vinnaren är drivande i enhetens samtliga delar, tar sig an många patienter, håller hög kvalitet på sina behandlingar och är ledande i kliniska forskningsprojekt. Men det är inom uppdraget som handledare som vinnaren utmärker sig då hen alltid tar sig tid att svara på frågor, diskutera och låta nya idéer få utrymme. Vinnaren gör handledningstillfällena till en möjlighet att utvecklas på ett såväl professionellt som ett personligt plan och handleder såväl medarbetare som studenter och låter dem utvecklas genom delaktighet.

Vinnaren av Karolinapriset Föredömlig Utbildning- och handledarinsats är Björn Liliequist.

Föredömligt ledarskap

Vinnaren är en person som arbetar efter Karolinskas värdegrund och är ett gott föredöme. Hen tar ett stort ansvar och möter alla medarbetare och patienter med stor omtanke och respekt. Vinnaren arbetar tillsammans med personalen över gränser för att ge bästa möjliga vård och uppskattar allas insatser och ber om hjälp om det behövs.

Som chef är vinnaren uppskattad, både yrkesmässigt och på det personliga planet. Vinnaren är stöttande och uppmuntrande och är samtidigt väldigt effektiv. Hen är bra på att fatta beslut och är en tydlig chef, man vet vad som förväntas. Tillsammans med vinnaren skapar vi den bästa vården!

Vinnaren av Karolinapriset Föredömligt Ledarskap är Atif Sepic

Föredömligt patientflödes- och kvalitetsarbete

Genom ett nytänk och utnyttjande av befintlig kompetens inom PMI har vinnarna utvecklat ett nytt koncept för postoperativ hjärtkirurgisk vård där en majoritet av patienterna nu allokeras till en ny vårdform, hjärtkirurgisk uppvakningsavdelning (HUA). HUA utnyttjar befintlig personal och bemannas av thoraxanestesi- och uppvakningspersonal med andra kvaliteter än IVA-sjuksköterskor, som resulterar i snabbare extubering och stabilare vårdförlopp hos patientgruppen.

Vinnarnas nytänkande har resulterat i både en stor patientnytta genom lättare vårdförlopp och kortade vårdköer samt en betydande kostnadsbesparing. Inom postoperativ thoraxkirurgisk vård så finns ingen motsvarighet i Sverige!

Vinnarna av Karolinapriset Föredömligt Patientflödes- och kvalitetsarbete är Mark Larsson, Fredrik Bredin, Jennie Sandberg, Christiane Bröcker och Anna Falk.

Föredömlig klinisk forskningsinsats

Vinnaren bedriver patientnära forskning i form av interventions- och registerstudier. De primära forskningsområdena utgörs av studier av minimalinvasiva tekniker vid hjärtkirurgi. Genom utbildning, handledning och föreläsningar engagerar och inspirerar vinnaren andra yrkesgrupper, kollegor, studenter och allmänhet. Under de senaste fem åren har hen föreläst mer än 250 föreläsningstimmar och publicerat över 60 vetenskapliga artiklar avseende patientnära forskning inom ämnet hjärtkirurgi.

Vinnaren sätter alltid patienten först både i klinik och forskning. Hen utgår från patienten genom att utifrån forskningsresultat välja den lämpligaste behandlingen för patientens unika behov. Vinnaren bidrar till helhetssynen genom att arbeta över gränser med olika yrkesgrupper och andra universitetssjukhus, både i Sverige och utomlands, för att stimulera till goda kliniska resultat och forskningsmöjligheter.

Vinnaren av Karolinapriset "Föredömlig klinisk forskningsinsats" är Magnus Dalén.

Vinnarna av Karolinapriset 2019