Prins Daniel på kunglig tidsresa till Karolinska Huddinge

Nyhet

År 2009 fick H.K.H Prins Daniel en njure av sin pappa på Karolinska Huddinge. I dag, tio år senare var han tillbaka och träffade några av de som var med vid operationen.

Vid tillfället under onsdagseftermiddagen fick H.K.H Prins Daniel även möjlighet att träffa några av de patienter som nyligen genomfört liknande operationer på sjukhuset.

Prins Daniel deltog i ett minisymposium.

Han deltog också i ett minisymposium om njurtransplantationer - dels ur ett historiskt perspektiv, dels även en redogörelse för njurbytesprogrammet STEP, lett av Lars Wennberg och teamet på transplantationsavdelningen i Huddinge. 

Prinsen fick träffa patienter som nyligen donerat och fått sin njure transplanterad.

Teamet, som har tagit matematikern och professorn Tommy Andersson till hjälp för att skapa fungerande algoritmer för att lyckas med de komplicerade formler som krävs för att maximera nyttan i byteskedjan med levande donatorer, har under programmets första knappa år gjort 13 njurdonationer och 13 njurtransplantationer. Det vill säga transplantationer som inte hade varit möjliga annars. Lars Wennberg, Karolinska, konstaterade: 

Till vänster Lars Wennberg som lett STEP-programmet på Karolinska.

- Det finns stora fördelar med njurtransplantationer med levande donatorer, det gör väntelistan med njurpatienter betydligt kortare, dessutom är det billigare för vården. 

Samtliga patienter, både givare och mottagare, som hittills har deltagit i njurbytesprogrammet STEP, mår i dag bra. 

Syftet med njurbytesprogrammet STEP är att möjliggöra njurbyten mellan medicinskt accepterade men immunologiskt inkompatibla donatormottagare par. På så sätt kan en donator som önskar hjälpa en njursjuk närstående donera sin njure anonymt till en annan, okänd njursjuk individ. I utbyte får den närstående istället en njure från en annan mottagares njurdonator.

Vice sjukhusdirektör Annika Tibell till vänster och sjukhusdirektör Björn Zoëga till höger, diskuterade algoritmer med matematikerna Tommy Andersson.

Njurbyten kan ske mellan två eller fler deltagande par. Den nödvändiga databasen för att utreda immunologisk kompatibilitet har utvecklats av Ragnar Källén medan matchningsalgoritmen har utvecklats av professor Tommy Andersson på Nationalekonomiska institutionen, Lunds Universitet.

Från vänster Pia Palm, Ingela Dillström-Öberg och John Sandberg som deltog under Prins Daniels njurtransplantation.

Besöket blev en slags tidsresa för Prinsen som bland annat fick besöka det vårdrum som var hans under den tid han låg inlagd för sin egen njurtransplantation för tio år sedan. Riktigt känslosamt blev det när han träffade undersköterskan Ingela Dillström-Öberg, sjuksköterskan Pia Palm och kirurgen John Sandberg som deltog under operationen. 

Prins Daniel avslutade besöket med att uppmana allmänheten att ta ställning kring frågan att donera sina organ. 

Prins Daniels tidsresa till Huddinges förevigad.

- Om man är villig att ta emot ett organ till sig själv eller nära anhöriga, då tycker jag också ska vara villig att ge. Då måste man tydligt säga till sin omgivning, sina nära och kära, att man vill ge, vid den händelse att man omkommer. Eller att man signar upp sig på Donationsregistret. Man kan rädda upp till åtta liv med hjälp av exempelvis den här njurdonationskedjan. Så jag tycker det är väldigt viktigt att man tar ställning, sa Prins Daniel innan han varmt tackade sjukhuspersonalen. 

Text och foto: Carin Tellström