Uppdatering kring Karolinska Universitetssjukhusets ekonomiska läge

Nyhet

Det ekonomiska resultatet till och med april visar att den negativa utvecklingen av Karolinskas ekonomi inte har vänt. Kraftfulla åtgärder krävs och behöver göras både på sjukhusövergripande och lokal nivå.

Det ackumulerade resultatet till och med april månad är minus 620 miljoner kronor och vårdproduktionen når fortsatt inte mål. Genomförandet av det åtgärdsprogram som lades i början av 2019 måste nu säkerställas samtidigt som flera nya åtgärder både på sjukhusövergripande och lokal nivå läggs till.

Under april och maj genomförde sjukhusdirektören möten med chefer på sjukhuset för att betona allvaret i situationen. Varje tema och funktion har sina egna åtgärdsplaner och alla måste bidra till åtgärdsarbetet så att det verkligen genomförs.

På sjukhusövergripande nivå har nio områden identifierats (se fakta). Fem av dessa har redan startats och de övriga startas efter hand. Ett av områdena är en minskning av antalet administrativa chefer och medarbetare inom lokala och centrala staber. För att kunna arbeta med detta lades ett varsel den 14 maj som omfattar 550 administrativa tjänster. Nu pågår ett detaljerat analysarbete för att identifiera hur detta kommer att genomföras och hur många som påverkas. Samtidigt planeras den fackliga samverkansprocessen.

- I alla åtgärder ska patienten och patientsäkerheten sättas först, den kliniska verksamheten prioriteras och vårdplatser hållas öppna. Därför satsar vi nu på åtgärder som påverkar exempelvis administration och hyror. Situationen blir allt allvarligare och jag har fullt fokus på att vi ska börja se effekter av våra åtgärder snart, säger sjukhusdirektör Björn Zoëga.