Välbesökt på BioClinicums kick-off

Nyhet

Det var fullt hus och god stämning när forskningshuset BioClinicum hade kick-off med seminarier om aktuell forskning, postersession och mingel. På minglet möttes kolleger i alla forskningsteman.

Fullt hus på BioClinicum

Forskningshuset BioClinicum har kick-off med mingel. Ta en titt!

I forskningshuset BioClinicum är det nu full aktivitet. Närmare 100 forskagrupper inom flera olika forskningsområden håller till här. I BioClinicum samlas en stor del av forskningsmiljöerna på Karolinska Solna i sex forskningsteman: 

  • Barn, Kvinnor och Genetik
  • Cancer
  • Inflammation & Infektion
  • Kardiovask
  • Neuro
  • Neurogeriatrik

Hit kommer också studenter och vårdpersonal för samverkan och kursaktivitet. Och bland annat Kliniskt Träningscentrum, KTC Solna, har sin verksamhet i huset i nya fina lokaler.

Här kan du läsa artikel om KTC: Simulering för att träna omvårdnad.