Drop in och föreläsningar den 6 maj på Internationella handhygiendagen

Nyhet

Att hålla händerna rena är ett av de mest effektiva sätten att stoppa smitta och infektioner i vård och omsorg. På svenska sjukhus drabbas 65 000 patienter årligen av vårdrelaterade infektioner (VRI) varav upp till hälften bedöms kunna förebyggas. Följsamhet till handhygien och basala hygienrutiner är en avgörande faktor i vårdens kamp mot vårdrelaterade infektioner.

Kom och mingla på Vårdforum Karolinska Solna på den internationella handhygiendagen mellan klockan 10-16 måndag 6 maj. Här får du träffa företrädare för vården som berättar om handhygien och basala hygienrutiner. Du kan testa dina händer med en UV-lampa och  lära dig hur du spritar händerna på bästa sätt. Gör också frågesport om rätt och fel klädsel för vårdpersonal. Svarar du rätt vinner du ett pris. Under eftermiddagen bjuds det på intressanta föreläsningar.

  • Rena händer räddar liv - WHO:s internationella handhygiendag
  • Måndag 6 maj klockan 10 - 16 på Vårdforum, Karolinska Solna

Dagen anordnas tillsammans med Tema Barn och Kvinnor på Karolinska Universitetssjukhuset.

Drop in klockan 10-16

Kom och mingla när det passar dig mellan kl. 10 - 16. Här kan du:

  • Träffa företrädare för vården som berättar om handhygien och basala hygienrutiner.
  • Testa dina händer med en UV-lampa
  • Lära dig hur du spritar händerna på bästa sätt
  • Här finns även filmvisning och en frågesport om rätt och fel klädsel för vårdpersonal. Svarar du rätt vinner du ett pris.

Föreläsningar:

Välkommen på en eller flera intressanta föreläsningar, som modereras av Gunnar Kahlmeter.

Tid: klockan 12-15.30.

Lokal: Torsten Wiesel-salen (J3:04), huvudentrén Karolinska Solna.

Program föreläsningar:

12.00 Svante Norgren, temachef för Barn och Kvinnor, och Filippa Nyberg,
chefläkare hälsar välkomna

12.05 Ella Bohlin, vårdutvecklarregionråd i Stockholm

12.30 Gunnar Kahlmeter, professor i Klinisk Mikrobiologi

12.50 Axana Haggar, Socialstyrelsen

13.20 Angelica Frithiof, ordförande i Strategiska patient- och närståenderådet på
Karolinska Universitetssjukhuset

13.45 Paus med kaffe och bensträckare

14.15 Anna Frej, VRI Proaktiv Karolinska Universitetssjukhuset

14.40 Boel Andersson-Gäre, professor i Kvalitetsförbättring, Jönköpings Universitet

15.20 Svante Norgren avslutar föreläsningseftermiddagen

Det går även bra att delta i föreläsningarna på Karolinska Huddinge via videolänk i lokal: C187.

Mer information om föreläsningarna lämnas av arrangörerna på Tema Barn och
Kvinnor: Emma Mellgren på Funktionsområde Barn PMI, emma.mellgren@sll.se och Kristina Jonsson på Patientområde Sjuka Nyfödda Barn, kristina.i.jonsson@sll.se

Du hittar Vårdforum i huvudentrén på Eugeniavägen 3 i Karolinska Solna. Alla är välkomna: personal, patienter och närstående. Det är kostnadsfritt att delta och ingen föranmälan krävs!