Ny sjukhusdirektör börjar på Karolinska

Nyhet

Karolinskas nya sjukhusdirektör, Björn Zoëga, kunde inte motstå erbjudandet att få arbeta på ett av Europas ledande universitetssjukhus när han fick frågan. Utmaningarna är många, och siktet tydligt inställt på att röja undan hinder och låta sjukvårdspersonalen koncentrera sig på det de är bäst på: att ge högkvalitativ vård.

- Karolinska har gjort ett fantastiskt fint arbete de senaste åren och det är bara att jobba vidare på det. Det viktiga för mig är att tillsammans med medarbetarna åstadkomma ännu bättre resultat för patienterna. För att nå dit behöver vi förbättra olika delar: vården och hur vi tar hand om patienterna, att vi tar hand om våra patienter i tid och att vi fortsätter att alltid sätta patienten först, säger Björn Zoëga.

Björn Zoëga, som kommer från Island men har utbildat sig och bott många år i Sverige, är ortoped utbildad vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset där han även doktorerade. Efter ett antal år i Sverige flyttade han tillbaka till Island och var sjukhusdirektör för Islands universitetssjukhus. Därefter drog Sverige i honom igen och han har tillbringat de senaste åren som chef inom vårdföretaget GHP i Sverige.

Största utmaningarna

De största utmaningarna enligt Björn Zoëga är att få ordning på ekonomin, få den nya verksamhetsmodellen att fungera samt att sjukhuset lyckas med rekryteringen så att rätt kompetens finns på rätt plats.

- Mycket av det här löser sig om vi får ekonomin i balans och en tydlig och enklare strukturi organisationen. Det leder till en stabilare arbetsmiljö och gör att medarbetarbetarna kan koncentrera sig på rätt saker. Folk som jobbar med vård och medicin vill ägna sig åt det och inte fokusera på pengar, säger Björn Zoëga.

När det gäller den nya verksamhetsmodellen vill han förstå den bättre innan han tar några beslut.

- Jag måste få en bättre helhetsbild innan jag drar några större växlar på det men det är viktigt att strukturen är tydlig både för medarbetarna och patienterna, säger Björn Zoëga.

Det stora ekonomiska underskottet ska lösas genom att de besparingar som är bestämda faktiskt ska genomföras och att det sker samtidigt som sjukhuset håller sin ställning och kan leverera den vård som har beställts. På lång sikt behöver man se vilken modell Karolinska ska finanserias efter och att den bemanning som krävs för att genomföra uppdraget finns.

Viktigt utveckla behandling

Forskning är viktigt för Björn Zoëga. Han är själv aktiv inom ryggkirurgi, och bland annat ordförande för organisationen Cervical Spine Research Society (CSRS-E). Även om det är svårt att hinna med forskningen lika mycket som förr, tycker han att den är central.

- Det är vår skyldighet inom universitetssjukvården att utveckla behandlingen, vi måste hela tiden se om vi kan göra saker ännu bättre. Det är krävande att vara med inom forskningen men i Sverige har vi en fantastiskt fin kultur inom forskning. Patienterna är ofta positiva till att delta i studier och vi har patientregister i världsklass - så vi kan komma väldigt långt, menar Björn Zoëga

Björn Zoëga tror att det finns mycket att lära av andra länder och han nämner exempelvis USA och de andra nordiska länderna.

- Allt är inte bäst i Sverige. Vi måste se och lära av andra där utvecklingen går åt rätt håll, det gäller både vård, forskning och innovation.

Björn Zoëga börjar på Karolinska den 5 april.