Mål för omvårdnad på akuten i Huddinge

Nyhet

Högt tempo och snabba beslut. Fokus på att rädda liv. Så tänker sig många vårdarbetet på akuten.- Men det kan vara lika viktigt att vi ger patienten en macka i tid, säger Marika Eriksson, biträdande universitetssjuksköterska.

Det finns forskning som visar att patienters allmäntillstånd efter att ha vårdats på en akutmottagning inte beror enbart på den medicinska hanteringen. Omvårdnaden kan ha lika stor betydelse.

Fast enligt Marika Eriksson och kollegan Karin Sämskar Brandt, även hon biträdande universitetssjuksköterska, finns en kultur på många akutmottagningar som gör att omvårdnaden blir nedprioriterad.

- Många tror att undersköterskorna och sjuksköterskorna här inte gör något annat än akuta insatser för att rädda liv. Att man springer omkring med blodpåsar hela tiden. Men om patienten inte har ätit på flera dagar och behöver matas, då är det vi ska göra, säger Karin Sämskar Brant.

Akutmottagningen i Huddinge har under några år haft särskilt fokus på omvårdnad. Till exempel har det genomförts uppmärksammat forskningsprojekt för att motverka trycksår.

Men det har också varit en stor personalomsättning i perioder. I början av 2018 kritiserade IVO bland annat omvårdnaden på akutmottagningen efter en inspektion.

"Akuten ska inte bli en vårdavdelning"

Kritiken togs på allvar. Under hösten 2018 tog akutmottagningens medarbetare fram ett antal mål för vad bra omvårdnad ska stå för.

- Det här handlar inte om att akuten ska blir en vårdavdelning. Ingen patient ska vistas här längre än fyra timmar, normalt sett. Men trycksår på en brits kan man få efter en halvtimme, så vi behöver omvårdnadsmål för alla patienter, oavsett hur länge de stannar här, säger Marika Eriksson.

Målen för omvårdnad handlar bland annat om att ge patienterna information, respektera deras integritet, ge fungerande smärtlindring, förebygga trycksår, fallskador och att tillgodose patientens näringsbehov.

Uppföljningen ska ske via journalgranskning.

- Omvårdnadsinsatserna för varje patient ska noteras i journalen, men det sker inte alltid. Att bli bättre på det är också en del av ett nytt arbetssätt säger Karin Sämskar Brant.

Vad är rimlig omvårdnad på akuten?

I början av april ska målen diskuteras mer konkret under ett antal workshops med alla undersköterskor och sjuksköterskor. Vad är rimlig omvårdnad på en akutmottagning? Hur kan man bygga upp ett arbetssätt där man hinner med också detta?

- Vi är medvetna om att det inte alltid går att nå upp till alla omvårdnadsmål. Antalet patienter per medarbetare varierar jättemycket på akutmottagningen. Till exempel under influensasäsongen det vara stressigt med patienter som är väldigt sjuka, samtidigt som vi är underbemannade på grund av egen sjukfrånvaro. Då måste man hårdprioritera, säger Marika Eriksson.

Ändå tycker hon att det är viktigt att alla känner till och försöker följa målen. En tanke är att de ska finnas uppsatta på väggen i personalrummetsamt på mottagningens vägg så att också patienter kan läsa dem.

- Vi sjuksköterskor ska ju göra en omvårdnadsbedömning för varje patient och stå för den. Vi jobbar i team med läkarna, men jag tror inte att någon av dem skulle opponera sig om vi till exempel tycker att det är viktigare att byta inkontinensskydd innan vi tar ett prov.

Text och foto: Catarina Thepper

Se film om omvårdnadsmålen

Högt tempo och snabba beslut. Fokus på att rädda liv. Så tänker sig många vårdarbetet på akuten. Men i förlängningen kan det vara lika viktigt för patienten att få en macka i tid. Nu ska omvårdnaden få högre prioritet på akutmottagningen i Huddinge.