De får betald utbildning – på arbetstid

Nyhet

Åtta sjuksköterskor från Karolinskas slutenvård inom Tema Barn och Kvinnosjukvård går just nu en 15 poäng lång fördjupningskurs i omvårdnad inom barnsjukvård. En win-win-situation, då kursen är förlagd till arbetstid, finansieras av Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus, och ökar medarbetarnas kompetens.

Under hösten och våren deltar åtta sjuksköterskor från Tema Barn och Kvinnosjukvård i Huddinges och Solnas slutenvård i en uppdragsutbildning för sjuksköterskor på KI. Utbildningen är en del i utbildningen till specialistsjuksköterskeprogrammet för barn och ungdomars hälsa, och inkluderar verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Det vill säga att sjuksköterskorna jobbar samtidigt som de pluggar.

Sjuksköterskorna kommer från slutenvården inom Barn.

Ett utbildningsmoment i kursen är också peer learning, som innebär att en student handleder en kollega från en annan avdelning, på sin hemavdelning. Sedan görs den verksamhetsförlagda utbildningen, under handledning, på en annan slutenvårdsavdelning. Tanken är att stimulera lärandet och kunskapsutbytet mellan sjuksköterskorna. Samtidigt som kursledaren genom undervisningen och håller examinationer på kliniken, tillsammans med sjuksköterskorna.

Halva utbildningen klar

I dagsläget har drygt halva utbildningen, sju månader, genomförts. Vid halvtidsavstämningen fick alla studenter i uppgift att ta med sig en fallstudie från den avdelning de arbetar på. Dessa analyseras utifrån situationen, personalens agerande och studentens egna tankar kring patientfallet.

- Det har visat sig vara väldigt bra. När vi delar erfarenheter stärker det en både som individ, att man inte är ensam om sina utmaningar. Samtidigt som man ser att det finns styrka i de grundläggande kunskaperna, att vi är lika varandra värderingsmässigt och inte är fel ute etiskt sätt, säger Helene, som är relativt färsk sjuksköterska sedan ett år tillbaka.

Att ha personal som pluggar och jobbar parallellt, dessutom med en handledare, kan låta som en schemamässig mardröm, men har fungerat bra tack vare flexibilitet på avdelningarna, liksom minutiös schemaläggning.

- Än så länge har vi inte haft så mycket VFU, men för denna period kan vi behöva fila till strukturen i schemaläggningen, säger Pia Brasch Wester, omvårdnadsansvarig på Tema Barn och Kvinnosjukvård.

Eva, som har jobbat som sjuksköterska i 23 år, menar att hon har fått väldigt bra stöttning:

- Det har bara varit positiva ord från cheferna. De vill att vi utbildar oss och strävar efter att ha kompetent personal som stannar kvar, så det har inte varit några problem, säger hon.

Nytt nöta skolbänk

Flera av studenterna har precis som Eva inte nött skolbänken på många år, men menar att uppdragsutbildningen hittills varit en bra introduktion både till att komma in i pluggandet, och till att närma sig yrket som barnsjuksköterska.

Bland annat har studenterna fått prova på andra vårdavdelningar under praktiken, som exempelvis barnakuten.

- Det har varit bra att se andra delar av sjukhuset, det skapar en större förståelse för hur det är att jobba där, vilka utmaningar man har i den änden jämfört med slutenvården, säger kursledaren Nina Andersson.

Att utbildningen riktar sig till just sjuksköterskor inom slutenvården handlar om att bristen på sjuksköterskor är störst just där, vilket i sin tur ger färre öppna vårdplatser och en mer ansträngd miljö att jobba i. Eller som Nina Andersson konstaterar:

- Vi behöver rekrytera sjuksköterskor, och vi behöver ta hand om dem vi har. Helene, med bara ett år som sjuksköterska i ryggen, menar att tänket är bra:

- Det känns tryggare att gå till jobbet med den här utbildningen. Vi har fått bygga på den teoretiska delen på ett bra sätt. Det känns positivt att man satsar på oss på det här sättet, säger hon.

Efter att den första kullen är examinerad ska 15-poängskursen utvärderas.
- Visar sig satsningen vara lyckad är tanken att den fortsätter, säger Henrik Almkvist, i styrelsen för Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus.