Förlossningen Karolinska Huddinge har öppnat i nya lokaler

Nyhet

Från måndag 18 mars 2019 finns förlossningen på Karolinska Huddinge i nya lokaler. En ny förlossningsentré har också öppnat. Viss vårdverksamhet inom BB Karolinska Huddinge finns kvar i tidigare lokaler.

Måndag 18 mars kl. 07.00 öppnade förlossningen i nya vårdenheten BB Karolinska Huddinge:

  • De nya lokalerna har adress B67-69. Här finns 17 universalrum för antenatalvård, förlossningsvård och eftervård.
  • Förlossningsentrén, BB Karolinska Huddinge har ny adress: entré via B4, plan 6 (det är cirka150 meter från den gamla).
  • Det är samma telefonnummer 08-585 802 47 som tidigare till barnmorskan för frågor gällande förlossning eller andra besvär.

Vård kvar i nuvarande lokaler

Viss vård flyttar inte och kommer att finnas kvar i befintliga lokaler. I den nuvarande lokalen på K 47–49 fortsätter verksamhet med lätt antenatalvård och eftervård. Eftervård fortsätter att bedrivas på K77. Specialistmödravård och Fostermedicin är kvar i befintliga lokaler. Läs din kallelse för adress.

Vård i universalrum

Med universalrummen erbjuds gravida, födande och nyblivna familjer i större utsträckning en sammanhållen vård. I de nya lokalerna fortsätter verksamheten som tidigare med förlossning, antenatal och eftervård, men i universalrum på gemensam vårdyta.

Denna flytt är ett steg i en förändring under 2019–2020 och BB Karolinska Huddinge kommer att ta emot ca 5 000 födande varje år, både kvinnor med normala graviditeter och de som behöver högspecialiserad vård. Målet är att all verksamhet slutenvård och öppenvård kommer flytta till nya lokaler under det kommande året.

Här finns karta som visar nya förlossningsentrén som pdf

Från måndag den 18 mars 2019 finns förlossningsverksamheten på adress B67– 69, BB Karolinska Huddinge. Du hittar verksamheten via B4-entrén plan 6.

 

Ta en titt i den nya lokalera

Nu har förlossningen BB Karolinska Huddinge flyttat in i sina nya lokaler, B67-69. Den nya förlossningsentrén finns på B4. Barnmorskan Petra visar runt och hälsar välkommen!