Europeiska perioperativa sjuksköterskans dag

Nyhet

Välkommen till föreläsningar den 15 februari 2019 . Alla intresserade är välkomna. Temat för året är "Perioperativ omvårdnad, vi gör skillnad".

Det här är en speciell dag för att främja yrkesgruppen och för att tillhandahålla en säker och högkvalitativ perioperativ vård. Tillit, samverkan och öppen kommunikation är av största vikt för patientsäkerheten. Semianrierna är kostandsfria och ingen anmälan behövs.

Plats: Sune Bergström Aula, nya sjukhusbygganden i Solna

11.30- 11-45 Långtidsuppföljning av traumapatienter: Gunilla Wilkhe, Anestesisjuksköterska, trauma koordinator.

11.45–12.00 Framtidens operationssjuksköterska
– utvecklingsmöjligheter och karriärvägar för operationssjuksköterskor specialiserade inom robotkirurgi: Linda Söderqvist Dalhammar, operationssjuksköterska, bitr. universitetssjuksköterska.

12.00–12.15 Patienterfarenheter från Traumarummet – En intervjustudie: Anna Granström, Anestesisjuksköterska, med lic.

12.15–12.30 Patientrapporterade symptom efter robotassisterad laparoskopisk cystectomi: Veronica Ramirez Johansson, operationssjuksköterska, utbildningsledare.

12.30–12.45 DCD - donation efter cirkulationsstopp. Maria Hending, Anestesisjuksköterska, bitr. universitetssjuksköterska.

12.45–13.00 Högriskpatientens postoperativa vård: Sandra Månsson, intensivvårdssjuksköterska, omvårdnadsansvarig FO, Pre- och postoperativ vård samt smärtvård.

13.00-13.15 Leyla Mohamed Sheikdon Biträdande universitetssjuksköterska
Ylva Lidén Universitetssjuksköterska.